21 maja 2012

Odznaczenia LAUDABILIS

Najwyższym odznaczeniem warszawskiego samorządu lekarskiego w roku bieżącym zostali uhonorowani:
Lidia Burczyn
, lekarz pediatra. Akademię Medyczną w Warszawie ukończyła w 1962 r. Całe życie zawodowe przepracowała w lecznictwie otwartym pediatrycznym, od 1970 r. jest kierownikiem Przychodni Dziecięcej na Mokotowie. W samorządzie lekarskim aktywna od pierwszej kadencji. Delegatka na zjazdy krajowe i okręgowe, członek Okręgowej Rady Lekarskiej. W II kadencji rady przewodnicząca Komisji Ekonomicznej. Jako członek działała w komisjach: Wyborczej, Praktyk Lekarskich, Konkursowej, ds. Budowy Siedziby w ORL.
Danuta Ciechanowicz-Jasztal, lekarz pediatra i neurolog dziecięcy. Śląską Akademię Medyczną ukończyła w 1965 r. Od 1967 pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży. W samorządzie lekarskim jest zastępcą okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej od 2001 r.
Bogdan Chazan, prof. dr hab. n. med., ginekolog położnik. Akademię Medyczną w Warszawie ukończył w 1968 r. Pracował w Klinice Ginekologii i Położnictwa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a następnie, po otrzymaniu tytułu profesora, w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. św. Rodziny na stanowisku dyrektora. Wykładowca na kursach podyplomowych dla lekarzy stażystów, organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską. Szkolił również lekarzy w Szpitalu św. Rodziny.
Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Akademię Medyczną w Warszawie ukończył w 1980 r. Tytuł profesora uzyskał w 1996. Obecnie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Jednocześnie pełni funkcję dziekana – kierownika Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
Piotr Kołodziej, dr n. med., internista, kardiolog. Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi ukończył w 1972 r. Pracował w Instytucie Medycyny Wewnętrznej WAM w Warszawie do 1990 r., a następnie w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach na stanowisku ordynatora Oddziału Kardiologicznego. W latach 1993-1998 był konsultantem wojewódzkim ds. kardiologii. Od 1990 r. organizował Wojewódzką Poradnię Kardiologiczną w Siedlcach, a następnie Oddział Kardiologiczny w Siedlcach.
Teresa Korta, dr n. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Akademię Medyczną w Warszawie ukończyła w 1974 r. Całe życie zawodowe związana z Zakładem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego AM, obecnie WUM. Współorganizowała Zespół Żywienia Pozajelitowego. W samorządzie lekarskim delegat na zjazdy krajowe i okręgowe od II kadencji. Zastępca naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej od II kadencji. Członek komisji konkursowych na stanowisko ordynatora, wielokrotnie ich przewodnicząca.
Marek Kulus, prof. dr hab. n. med., specjalista pediatrii, chorób płuc i alergologii. Akademię Medyczną w Warszawie ukończył w 1985 r. Pracował w Klinice Hematologii, Pneumonologii i Gastroenterologii Instytutu Pediatrii AM w Warszawie. Następnie był kierownikiem zakładu patofizjologii oddychania. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i kieruje Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM. Przez dwie kadencje był prodziekanem ds. studenckich. Obecnie pełni funkcje prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM.
Jarosław Łojek, lekarz dentysta. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1990 r. Pracował w lecznictwie otwartym w Kutnie i Wyszkowie, obecnie prowadzi praktykę indywidualną. Od II kadencji i obecnie – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie.
Bożena Pietrzykowska-Bodnar, dr n. med., psychiatra. Akademię Medyczną w Krakowie ukończyła w 1963 r. Pracowała w szpitalach psychiatrycznych w Morawicy i w Krychnowicach, w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w którym była ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego. W samorządzie lekarskim od I kadencji. Była członkiem Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich i Okręgowej Izby Lekarskiej. Delegat na zjazdy krajowe i okręgowe. Wiceprezes NRL I kadencji, sekretarz NRL II kadencji, członek NRL od I do V kadencji. Wiele kadencji przepracowała i nadal pracuje w komisjach Legislacyjnej oraz Bioetycznej.
Marzena Staniszewska-Kozioł, lekarz dentysta. Akademię Medyczną w Poznaniu ukończyła w 1981 r. Pracę zawodową rozpoczęła w przychodniach radomskich jako inspektor w nadzorze stomatologicznym, następnie kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, obecnie Przychodni Stomatologicznej przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Od III kadencji jest zastępcą okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Delegat na zjazdy okręgowe.

mkr

Archiwum