7 czerwca 2012

Z Mazowsza

Rozbudowa Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego zakończona
Inwestycję rozpoczęto w latach 90. ubiegłego wieku, ale budowę wstrzymano. Środki na ukończenie szpitala w całości pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego. Koszty wyniosły 23 mln zł.

Placówka to obecnie nowoczesny obiekt, pozbawiony barier architektonicznych. Ma przestronną izbę przyjęć, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt poradnie specjalistyczne oraz parking podziemny dla pacjentów i odwiedzających. Zakończenie modernizacji budynku F jest równocześnie zakończeniem całej rozbudowy Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Budynki D i E zostały oddane do użytku w 2010 r. Przed placówką otwierają się nowe możliwości. Dotychczasowy budynek izby przyjęć zostanie przekształcony w Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Modernizacja budynku F rozpoczęła się jeszcze w 2008 r.
W latach 2008-2009 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 11 mln zł. W 2010 r. dalsze finansowanie inwestycji stanęło pod znakiem zapytania. Samorząd województwa podaje, że wysokie „janosikowe” oraz pierwsze skutki kryzysu finansowego zmusiły do zawieszenia dofinansowania na rok. Była to jednak jedna z najważniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej mazowieckiego samorządu, dlatego w 2011 r., mimo trudności finansowych, przeznaczył na dalsze prace kolejne 12 mln zł. Dzięki temu budowę udało się dokończyć. Budynek o powierzchni użytkowej 5200 m2 składa się z trzech kondygnacji. W piwnicach powstał parking podziemny na 38 miejsc postojowych oraz szatnie dla personelu i pomieszczenia techniczne. Parter zajmuje izba przyjęć, hall główny z kancelarią, punktem informacyjnym, poczekalnią oraz szatnią dla pacjentów i odwiedzających. Znajduje się tu także część przychodni specjalistycznej oraz pomieszczenia komercyjne – restauracja i pasaż handlowy. Na piętrze rozmieszczone są pozostałe gabinety przychodni. W ramach inwestycji wykonana została także droga dojazdowa do szpitala o długości ponad 120 m oraz szyb i dwie windy zewnętrzne dobudowane do budynku D, łaczące stare i nowe części szpitala.

pk

Modernizacja siedleckiego szpitala
W Siedlcach otwarto zmodernizowany budynek szpitala.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji unijnej w wysokości 6,4 mln zł. Nieużytkowane dotąd zachodnie skrzydło szpitala przystosowane zostało do potrzeb oddziału psychiatrycznego i izby przyjęć. Znajdują się tu również dwie poradnie – zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień. Na poddaszu zlokalizowano szatnie personelu medycznego. Modernizacja szpitala to m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana i wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa elewacji. Obiekt został wyposażony w nowe instalacje – elektryczną, sanitarną i centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wentylacyjną, a także sieć informatyczną i telefoniczną. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach remontu zagospodarowana została również przestrzeń wokół placówki. Powstały parkingi, drogi wewnętrzne i chodniki. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków. Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Siedlce oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Wartość całej inwestycji to ponad 9,8 mln zł.

pk

Zysk w Węgrowie
Szpital w Węgrowie podsumował swoją działalność finansową za 2011 r. Placówka wypracowała ok. 700 tys. zł zysku.

Nadwyżka ma zostać przeznaczona na rozwój węgrowskiego szpitala. W planach jest zbudowanie nowocześniejszej bazy i kontynuacja wyposażania szpitala, m.in. bloku operacyjnego. Samorząd nadal zamierza wspierać szpital. W bieżącym roku Rada Powiatu Węgrowskiego przeznaczyła kolejne 400 tys. zł na jego rozbudowę.

pk

Chirurgia jednego dnia w Sochaczewie
Sochaczewski szpital wznowił zabiegi chirurgiczne u dzieci powyżej trzeciego roku życia.

Operacje są prowadzone w ramach chirurgii jednego dnia. W szpitalu funkcjonuje Oddział Chirurgiczny z Odcinkiem Chirurgii Dziecięcej. Przez jakiś czas nie wykonywano operacji u młodszych dzieci, były one kierowane do bardziej wyspecjalizowanych jednostek. W tej chwili, od lutego bieżącego roku, z powodu dużego zapotrzebowania na tego typu operacje u pacjentów z terenu powiatu sochaczewskiego, do takich zabiegów powrócono. Wykonywane są zabiegi nieskomplikowane. Operuje się głównie przepukliny – pępkowe, brzuszne i pachwinowe, stulejki, wykonuje drobne zabiegi plastyczne – usuwanie znamion, guzków, brodawek.

pk

Nowe pompy w Wołominie
OIOM noworodkowy wołomińskiego szpitala wzbogacił się o nowe pompy infuzyjne.

Pompy to dar stowarzyszenia Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury. Środki na zakup urządzeń zostały zebrane przy okazji balu charytatywnego zorganizowanego przez stowarzyszenie pod patronatem burmistrza Wołomina i starosty wołomińskiego. Objętościowa pompa infuzyjna AP31 przeznaczona jest do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, onkologii. Dzięki zaawansowanemu systemowi programowania dawki, sprzęt ten używany jest do podawania płynów infuzyjnych z dużą dokładnością i w dużej objętości.

pk

Czas na onkologię
Polskie Towarzystwo Onkologiczne prowadzi kampanię na rzecz poprawy skuteczności zwalczania nowotworów w Polsce.
Kolejnym krokiem, po wydaniu „Białej Księgi” i „Drugiej Księgi”, poświęconych zwalczaniu raka jelita grubego i raka piersi, było przygotowanie programu zmian w polskiej onkologii, w kontekście celów stawianych przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Walki z Rakiem. Program ten był prezentowany m.in. na Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych 26 kwietnia br.

mkr

Dla pacjentów
Warszawskie publiczne zakłady lecznictwa otwartego od dłuższego czasu wydają bezpłatne biuletyny – informatory dla pacjentów.

Także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście wydaje swój informator: „Leczę się na Woli i Śródmieściu”. Jest to kolorowy kwartalnik, z piękną szatą graficzną. Kolejne numery zawierają przede wszystkim pełny zestaw informacji na temat działalności wszystkich placówek wchodzących w skład SPZOZ Wola. Prezentowane są poszczególne poradnie i gabinety, w tym jednostki oddane po generalnych remontach. Wiele uwagi poświęca się też profilaktyce – poradom, jak ustrzec się przed zachorowaniem, jak żyć z chorobami przewlekłymi. Zamieszczane są też m.in. informacje dotyczące programów profilaktycznych, finansowanych przez NFZ, a prowadzonych przez SPZOZ.

mkr

Jakość życia przy raku prostaty
Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja zorganizowała konferencję poświęconą nowym możliwościom poprawy jakości życia chorych na raka prostaty.

Uczestniczący w konferencji wybitni specjaliści, m.in. prof. Andrzej Borówka i prof. Maciej Krzakowski, podkreślali, że wczesna diagnostyka, prowadzana także przez lekarzy pierwszego kontaktu u pacjentów zgłaszających się z innymi schorzeniami, pozwala na wykrycie raka w niezaawansowanym stadium i daje większe możliwości terapeutyczne.

mkr

Komunikacja w leczeniu

– Zdrowie pacjenta jest w ogromnej mierze w jego własnych rękach – mówił na konferencji prasowej 20 kwietnia br., zorganizowanej przez Fundację Urszuli Jaworskiej, dr Tomasz Sacha z Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie.

Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych są złożone. Pacjenci nie stosują się do otrzymanych zaleceń zarówno nieświadomie (np. ponieważ zapominają przyjąć lek), jak i świadomie (np. w związku z wysoką ceną leków, brakiem wiary w konieczność leczenia lub odczuwalnej poprawy stanu zdrowia, wystąpieniem objawów niepożądanych itd.). Nie robią tego nawet wówczas, gdy są w pełni świadomi poważnych konsekwencji (np. niesystematyczne leczenie immunosupresyjne jest główną przyczyną odrzucania przeszczepów, a niesystematyczne stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych stanowi przyczynę nieplanowanych ciąż).
Na pacjentach coraz częściej spoczywa jednak obowiązek samodzielnego prowadzenia terapii poważnych schorzeń w warunkach domowych (np. schorzeń onkologicznych), mimo wielu obiektywnych trudności. Dlatego zamiast winić pacjentów o czynione przez nich odstępstwa od zaleceń terapii, należy im na różne sposoby pomagać. – Właściwa komunikacja lekarz – pacjent jest jedną ze skutecznych metod poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych i warunkiem sine qua non systematycznego leczenia – mówił prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik I Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi.

rk

Moczenie nocne u dzieci
Do powszechnego, choć często ukrywanego, zjawiska moczenia nocnego u dzieci nie przywiązuje się dostatecznej uwagi, m.in. ze względu na fakt, że nie stanowi ono zagrożenia życia. Ma jednak ogromny wpływ na jakość życia dziecka, a także funkcjonowanie rodziny.

Z badań epidemiologicznych wynika, że jest to najczęstsze, po chorobach alergicznych, schorzenie wieku dziecięcego. Około 300 tys. dzieci moczy się co noc. 10 proc. wszystkich dzieci zdarza się to jeszcze w wieku siedmiu lat. Rodzice rzadko zwracają się z tym problemem do lekarzy, a zaledwie 13 proc. lekarzy z własnej inicjatywy porusza go podczas wizyt i badań.
Przez długie lata sądzono, że moczenie nocne jest wynikiem zaburzeń emocjonalnych. Badania ostatnich lat dowodzą, że jest odwrotnie – zaburzenia emocjonalne są skutkiem. Moczenie nocne w przeważającej liczbie przypadków jest wynikiem zbyt małego pęcherza albo obniżonego wytwarzania hormonu antydiuretycznego – wazopresyny, co powoduje tzw. poliurię nocną, tj. zwiększenie ilości moczu wytwarzanego nocą.
Wagę problemu dostrzeżono w Ministerstwie Zdrowia. Podczas spotkania z okazji Światowego Dnia Chorego w ub.r. został on przedstawiony ówczesnej minister Ewie Kopacz, a później także ówczesnemu wiceministrowi Andrzejowi Włodarczykowi, m.in. przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. W marcu 2011 r. minister Ewa Kopacz powołała grupę ekspertów, pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Baka-Ostrowskiej, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii dziecięcej, która opracowała „Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy”. Dokument powstał jesienią ub.r., a w marcu 2012 r. opublikowano go na stronie internetowej MZ.
Przygotowanie standardu postępowania ułatwia podjęcie diagnostyki i terapii już przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponieważ wytyczne wskazują, że jedną z dwóch metod postępowania leczniczego jest farmakoterapia desmopresyną (analogiem wazopresyny), stanowią też podstawę do podjęcia starań o wpisanie tego preparatu na listę leków refundowanych.

mkr

Otwarcie w Ostrowi Maz.

W kwietniu br. w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w nowym budynku otwarta została m.in. stacja dializ, a po remoncie oddano do użytku SOR. Wśród gości był szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

Organem założycielskim szpitala jest Powiat Ostrowski – bardzo wspierający placówkę, pacjentami – ok. 80 tys. mieszkańców powiatu. Placówka świadczy także usługi dla powiatów ościennych: węgrowskiego, wyszkowskiego, siedleckiego.
Udzielane są w niej świadczenia medyczne na dziesięciu oddziałach szpitalnych (chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, narządu ruchu, kardiologicznym, pediatrycznym, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznym, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym i szpitalnym oddziale ratunkowym), w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego – przez trzy podstawowe zespoły ratownictwa medycznego i jeden specjalistyczny, oraz w 26 poradniach specjalistycznych. Jest tu także Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pracownia diagnostyki obrazowej, w której wykonuje się badania tomografii komputerowej, RTG i USG. Szpital zatrudnia obecnie 681 osób, w tym: 135 lekarzy, 219 pielęgniarek i 41 położnych. Nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych – podkreśla dyrektor Andrzej Sawoni.

egw

Archiwum