28 sierpnia 2012

Pomagać Afryce

Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu promują ideę badań przesiewowych słuchu i wzroku u dzieci w północnej Afryce.

Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Problem ten w sposób istotny wpływa na prawidłowy rozwój dzieci pod każdą szerokością geograficzną.

Od wielu lat zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podejmuje działania mające na celu promowanie idei wdrażania programów badań przesiewowych słuchu, a także wzroku oraz mowy, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krajach na całym świecie. O skuteczności tych działań świadczy m.in. włączenie zagadnienia wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci do priorytetu prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, uzyskane poparcie zarówno europejskiego środowiska naukowego, jak i przedstawicieli instytucji unijnych oraz państw członkowskich, a następnie przyjęta na zakończenie prezydencji Konkluzja Rady UE dotycząca tego tematu.
Realizowanie tej idei poza granicami Polski możliwe jest dzięki współpracy międzynarodowej pomiędzy IFiPS oraz placówkami medycznymi i naukowymi na wszystkich kontynentach.
Instytut dokłada starań, by tę współpracę wciąż poszerzać i właśnie ten cel przyświecał wizycie reprezentantów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a także Instytutu Narządów Zmysłów – jednostki blisko współpracującej z IFiPS – w Algierii, powiązanej z udziałem w międzynarodowych targach medycznych SIMEM 2012 w Oranie.
Prezentacje osiągnięć naukowych i klinicznych instytutu, możliwości zastosowania rozwiązań telemedycznych oraz propozycja współpracy spotkały się z zainteresowaniem ze strony algierskich lekarzy i instytucji publicznych. W zorganizowanych spotkaniach udział wzięli m.in. członkowie ANOL, największej organizacji zrzeszającej prywatnych otolaryngologów w Algierii, którzy zaprosili przedstawicieli instytutów do zorganizowania specjalnej sesji.
Największe zainteresowanie wzbudzała propozycja wspólnej realizacji pilotażowych programów badań przesiewowych słuchu i wzroku u dzieci w wybranych szkołach w Algierii. Wolę podpisania umowy dotyczącej współpracy i przystąpienia do wspólnych projektów naukowych zadeklarowała prof. Setti Berrada, kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Oranie (największego szpitala w tym mieście). Ponadto organizacją badań w szkołach zainteresowani są przedstawiciele instytucji medycznych w dwóch innych miastach: Algierze oraz Telmcen. Wyrazy uznania dla osiągnięć IFiPS oraz podziękowania za to, że otworzył się na kraje Afryki, wyraził także przedstawiciel ambasady Gwinei obecny na prezentacji. W liście przekazanym do Ambasady RP w Algierii zaznaczył, że zwrócił uwagę władz swojego kraju na szansę współpracy, którą stworzył instytut, i wyraził nadzieję, że dojdzie ona do skutku.
Wśród propozycji złożonych przez IFiPS przedstawicielom algierskich placówek medycznych są również: wspólna organizacja konferencji naukowych, szkolenia dla młodych lekarzy, wymiana wiedzy i transfer technologii. Dużego wsparcie udzielił instytutowi Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii.
Obecność polskiej delegacji na targach medycznych w Oranie odnotowały algierskie media: w Internecie ukazał się artykuł zatytułowany „Wady słuchu: Projekt umowy o współpracę z Polakami”, a w dzienniku „Liberté” zdjęcie, na którym Rafał Sulich, przedstawiciel Instytutu Narządów Zmysłów, prezentuje algierskiemu ministrowi zdrowia Mohammedowi Ould Abbasowi działanie Platformy Badań Zmysłów – przenośnego urządzenia do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy.
Rozpoczęte podczas targów rozmowy są kontynuowane i należy sądzić, że idea wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci wyjdzie poza Europę i zatoczy szerszy krąg, obejmując również kraje afrykańskie.

Renata Korneluk

Archiwum