16 sierpnia 2012

W służbie zdrowia

Mam haka na raka

Gala w Warszawie zakończyła piątą, jubileuszową edycję programu „Mam haka na raka”, rekordową pod wieloma względami. Do promocji walki z rakiem przystąpiło 3700 młodych ludzi, a swojego poparcia udzieliło ponad 70 patronów.

W ramach działań edukacyjnych młodzież rozdała ok. 313 tys. ulotek, dotarła ze swoim przekazem do 140 tys. osób oraz zebrała ponad 113 tys. podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: mediów, za działania lokalne, studentów medycyny i zdrowia publicznego, Hakowicza oraz główną. Laureatkami zostały uczennice z Jeleniej Góry, które przygotowały kampanię pt. „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!”.
– Zwycięski koncept wyróżnia się kreatywnym i lekkim podejściem do problemu, jakim jest niska świadomość społeczna na temat profilaktyki nowotworu jelita grubego. Przekaz kampanii jest spójny, a użyte narzędzia sprawiają, że zapada w pamięć. Jestem przekonany, że dzięki niej Polacy nie tylko dowiedzą się, jak najskuteczniej walczyć z rakiem, ale też uważniej przyjrzą się swojemu zdrowiu. Wierzę, że ta kampania realnie wpłynie na postawy Polaków – mówił dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, organizator programu.
Scenariusz zwycięskiego projektu rozgrywa się w konwencji humorystycznej, na kanwie historii mafii. Jej członkowie, mający władzę i pieniądze, wszędzie czują się bezpieczni. Jednak codzienną rutynę związaną ze zbieraniem haraczy i spożywaniem typowo włoskich, obfitych kolacji przerywa nieoczekiwane zajście – przez okno do pomieszczenia wrzucony zostaje kamień owinięty kartką z wypisaną groźbą: „Idę po Ciebie, Don Pablo. W tym roku załatwiłem już 14 tys. bardziej niewinnych niż Ty”. Następnie członkowie mafii słyszą walenie do tylnych drzwi. Wróg nadchodzi! Przerażony szef wzywa posiłki, które mają „Zabezpieczyć tyły!” przed… rakiem jelita grubego. Zaskakująca puenta spotu ma na celu uzmysłowić, że rak może dotknąć każdego z nas, a najskuteczniejszą metodą walki z nim jest profilaktyka, czyli wykonanie kolonoskopii.
– Pomysł młodzieży z Jeleniej Góry wyróżnia się mocnym, zapadającym w pamięć hasłem, nawiązującym w nieco humorystyczny sposób do niełatwego tematu raka jelita grubego. Dodatkowo pomysł na osadzenie historii w konwencji filmu gangsterskiego sprawia, że tę kampanię oraz jej przekaz – zrób kolonoskopię – od razu się zapamiętuje – oceniał podczas gali Jerzy Toczyski, prezes GlaxoSmith-Kline, partnera strategicznego programu.
W nagrodę zwycięzcy „Mam haka na raka” wyjadą na obóz językowy zagranicę. Otrzymali też nagrody rzeczowe. Kampania na podstawie ich pomysłu „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię!” będzie prezentowana w ogólnopolskich mediach, kinach i na outdoorach do końca bieżącego roku.
Podczas gali przyznano ponadto pięć tytułów Honorowego Hakowicza. Wyróżnienie to nadawane jest od trzeciej edycji programu osobom lub instytucjom najbardziej zaangażowanym w promocję profilaktyki nowotworowej oraz wspierającym uczestników programu. W 2012 r. tytuł Honorowego Hakowicza otrzymali: minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, prezes firmy GlaxoSmithKline Jerzy Toczyski, Studenckie Towarzystwo Onkologiczne oraz wójt gminy Klimontów Ryszard Adam Bień.
Jesienią 2012 r. ruszy VI już edycja „Mam haka na raka”, która tym razem poświęcona będzie czerniakowi.

mkr

Póki wirus HCV drzemie

Wiedza na temat zagrożeń wirusem HCV (Hepatitis C Virus) jest w naszym społeczeństwie nikła.

A stanowi on jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych.
Stąd zrodziła się inicjatywa Fundacji Urszuli Jaworskiej, przy merytorycznym wsparciu Polskiej Grupy Ekspertów HCV i Koalicji Hepatologicznej, przeprowadzenia kampanii edukacyjnej pod hasłem „Obudź się, póki wirus HCV drzemie”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP.
W ramach kampanii przewidziane są szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, warsztaty edukacyjne dla pielęgniarek, dziennikarzy oraz spotkania dla pacjentów.
Organizatorzy przywołują pamięć aktora Macieja Kozłowskiego, zmarłego z powodu WZW C w 2010 r., który publicznie mówił o swojej chorobie, przestrzegając przed możliwością zakażenia. O tym, że jest zakażony, dowiedział się przypadkiem, w 2005 r., oddając krew w ramach akcji „Krewniacy”.
Polskie dane epidemiologiczne wskazują, że anty-HCV stwierdza się u 1,9 proc. populacji, tj. u ok. 730 tys. osób. Problemem jest to, że ogromna część osób zakażonych nie zdaje sobie sprawy z tego faktu i nie leczy się.

mkr

Jakość życia przy raku prostaty

Fundacja „Wygrajmy zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja zorganizowała konferencję poświęconą nowym możliwościom poprawy jakości życia chorych na raka prostaty.

Brak objawów w początkowej fazie choroby oraz nieuzasadniony opór przed badaniami profilaktycznymi powodują, że każdego roku ok. 4 tys. Polaków umiera na nowotwór gruczołu krokowego. Uczestniczący w konferencji wybitni specjaliści, m.in. prof. Andrzej Borówka i prof. Maciej Krzakowski, podkreślali, że wczesna diagnostyka, prowadzona także przez lekarzy pierwszego kontaktu u pacjentów zgłaszających się z innymi schorzeniami, pozwala na wykrycie raka w niezaawansowanym stadium i daje większe możliwości terapeutyczne.
W Polsce od 2009 r. dostępna jest nowoczesna technologia (tzw. antagonista GnRH), która znajduje szczególne zastosowanie u pacjentów z zaawansowaną, przerzutową i obarczoną dolegliwościami bólowymi chorobą. Preparat zyskał już pozytywną opinię AOTM, która uznała za zasadne zakwalifikowanie leku jako świadczenia gwarantowanego, pod warunkiem ustalenia ceny na poziomie zbliżonym do cen antagonistów GnRH, już stosowanych w terapii raka prostaty.

mkr

Niedoceniana spirometria

Światowa Inicjatywa na rzecz Zwalczania POChP zwraca uwagę na doniosłą rolę spirometrii, która jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnego, skracającego życie schorzenia, jakim jest właśnie przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Spirometria to badanie nieinwazyjne, pozwalające ocenić przepływ powietrza przez płuca, ich pojemność oraz funkcjonowanie. Wczesne wykrycie POChP jest szansą na spowolnienie jej rozwoju przez wprowadzenie terapii, rehabilitacji oddechowej, a przede wszystkim rzucenie palenia tytoniu.
Wieloletnie palenie papierosów aż w 80 proc. przypadków prowadzi do pojawienia się choroby. W Polsce to poważny problem, bowiem – według szacunków lekarzy – ok. 2,5 mln osób cierpi na tę chorobę. Ponad połowa z nich nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. A nieleczona POChP prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życia nawet o 15 lat. Chorzy są bardziej narażeni na inne choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu, cukrzycę i nowotwory. Badanie spirometryczne pozwala też, choć nie we wszystkich przypadkach, na wykrycie astmy oskrzelowej.
Lekarze pierwszego kontaktu powinni zalecać wykonanie spirometrii osobom regularnie palącym, zwłaszcza tym, które ukończyły 40. rok życia. Światowy Dzień Spirometrii, obchodzony w czerwcu, sprzyja propagowaniu badań spirometrycznych. Z tej okazji w wielu placówkach ochrony zdrowia są one wykonywane bezpłatnie.

mkr

Czas na onkologię

Polskie Towarzystwo Onkologiczne prowadzi kampanię na rzecz poprawy skuteczności zwalczania nowotworów w Polsce.

Kolejnym krokiem, po wydaniu „Białej Księgi” i „Drugiej Księgi”, poświęconych zwalczaniu raka jelita grubego i raka piersi, było przygotowanie programu zmian w polskiej onkologii, w kontekście celów stawianych przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Walki z Rakiem. Program ten był prezentowany m.in. na Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych 26 kwietnia br.

mkr

Biuletyny informacyjne ZOZ-ów

Dla pracowników Szpitala Wolskiego

Publiczne placówki ambulatoryjne przygotowują informatory przede wszystkim dla pacjentów.
Natomiast duże szpitale, zatrudniające dziesiątki, a czasami setki osób, wydają podobne publikacje dla swoich pracowników. Jedną z nich jest „Biuletyn Szpitala Wolskiego”, przygotowywany w ładnej i nietypowej szacie graficznej, publikowany także na stronie internetowej.

Kolejne numery informatora zawierają aktualności z życia placówki. Są to m.in. obszerne analizy stanu finansowego szpitala, wiadomości o zmianach, np. o informatyzacji, powstaniu nowych jednostek. Obok tego znaleźć można informacje na temat znaczących wydarzeń w całym środowisku medycznym. Kolejne pozycje to artykuły o historii placówki, wywiady z pracownikami, a nawet przepisy kulinarne zamieszczane przed świętami Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia. Wszystkie pozycje są bogato ilustrowane.
W tak dużej placówce jak Szpital Wolski wewnętrzna komunikacja jest bardzo potrzebna i „Biuletyn” spełnia to zadanie.
Z pewnością to najstarsze tego typu pismo na terenie Warszawy, choć ciągłość jego wydawania nie zawsze była zachowywana. W obecnej szacie „Biuletyn” ukazuje się od 2007 r. Ale pod koniec 2011 r. w szpitalnym archiwum przeszukujący je informatycy znaleźli jego „przodka” – pisemko zakładowe, także pod tytułem „Biuletyn”. Najstarszy numer pochodzi ze stycznia 1993 r., ostatni z kwietnia 1998. Znalezisko zostało opublikowane na stronie internetowej szpitala.

mkr

Padaczka jest jedna

Na padaczkę może zachorować każdy i w każdym okresie życia, ale większość pierwszych napadów pojawia się u dzieci, szczególnie do pierwszego roku. Znaczny wzrost zachorowań obserwuje się także u ludzi, którzy mają powyżej 65 lat. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie (1 proc. ogólnej populacji) padaczka stanowi znaczący problem epidemiologiczny, diagnostyczny, terapeutyczny, społeczny i ekonomiczny. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią ok. 400 tys. osób.

Coraz skuteczniejsze leki pozwalają prawie całkowicie wyeliminować ataki epilepsji, umożliwiają także aktywność zawodową, rodzinną. Część chorych może być skutecznie leczona operacyjnie.
Problem epileptyków w naszym kraju polega na tym, że system refundacyjny leków nowszej generacji uzależnia ich ordynowanie od rozpoznania u pacjenta padaczki lekoopornej. Przyjęcie takiego modelu sprawia, że leczenie u nas odbiega od europejskich norm. Lekarze w innych krajach mają możliwość indywidualnego podejścia do farmakoterapii konkretnego pacjenta, co zwiększa skuteczność leczenia.
Ponadto w Polsce brak ośrodków referencyjnych prowadzących szybką, pełną diagnostykę, która m.in. pozwala na zidentyfikowanie pacjentów kwalifikujących się do leczenia operacyjnego. Liczba tego typu operacji jest znikoma także dlatego, że w aktualnym koszyku refundacyjnym nie ma procedury diagnostyki przedoperacyjnej w padaczce.
Porozumienie na rzecz Cierpiących na Padaczkę, w skład którego weszły: Fundacja Epileptologii, Fundacja Ius Medicinae oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, wspierane przez Polskie Towarzystwo Epileptologii, czyni starania o modyfikację dotychczasowego zapisu rozporządzenia MZ w sprawie list leków refundowanych przez usunięcie określenia „lekooporna” w nazwie jednostki chorobowej.

mkr

Archiwum