23 sierpnia 2012

Z Mazowsza

Mazowieckie szpitale oszczędzają

Nawet 35 proc. kosztów podgrzewania wody mogą zaoszczędzić szpitale na Mazowszu, instalując kolektory słoneczne.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze posłużą innym celom. Instalacja kolektorów będzie możliwa dzięki środkom uzyskanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowity koszt inwestycji to ponad 34,6 mln zł, dofinansowanie wyniesie ok. 29,4 mln zł. Łączna powierzchnia wszystkich zastosowanych w mazowieckich szpitalach kolektorów sięgnie orientacyjnie 6 tys. mkw. Dyrektorzy placówek szacują, że dzięki wykorzystaniu energii słonecznej do podgrzewania wody oszczędzą ok. 35 proc. przeznaczanych na ten cel środków. Pomoc finansowa rządu szwajcarskiego obejmie 12 szpitali zlokalizowanych w Warszawie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie, Zagórzu k. Warszawy i Dziekanowie Leśnym. We wszystkich tych placówkach do 2016 r. zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, dzięki którym do podgrzewania wody użytkowej wykorzystywać się będzie energię słoneczną.
W szpitalach zostaną także przeprowadzone niezbędne modernizacje, co pozwoli bardziej wydajnie korzystać z energii słonecznej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2016 w ramach Priorytetu 2: „Środowisko i Infrastruktura”, obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Cel 2: „Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji”.

***

Unikalna metoda leczenia nowotworów mózgu

Marszałek Adam Struzik gościł cenionego na świecie neurochirurga prof. Krzysztofa Bankiewicza.
Profesor jest pomysłodawcą unikalnej metody leczenia nowotworów mózgu, która polega na aplikowaniu chemioterapii bezpośrednio do guza i pozwala uniknąć wszystkich niepożądanych efektów ogólnych chemioterapii. Innowacyjne pomysły prof. Krzysztofa Bankiewicza zostały już wdrożone w wielu placówkach na świecie, m.in. w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w San Francisco, gdzie obecnie pracuje. Podczas spotkania z marszałkiem profesor przedstawił możliwości stosowania nowatorskiej metody w leczeniu chorób Parkinsona i Alzheimera. Zaprezentował rezultaty wdrożonych prac badawczych na przykładzie podawania czynników terapeutycznych do mózgu bezpośrednio podczas badania rezonansu magnetycznego. Rozmawiano również o możliwości zastosowania tej terapii w mazowieckich szpitalach.

***

Ratownictwo w Jabłonnie

Od początku lipca w Jabłonnie stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego.
4 kwietnia między Zespołem Opieki Zdrowotnej „Legionowo” a Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie została podpisana umowa, zgodnie z którą zespoły karetki pogotowia ratunkowego stacjonują przez 24 godziny na dobę w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102. Znacznie skróci to czas dotarcia do mieszkańców wymagających interwencji medycznej, który w wielu sytuacjach wyniesie tylko kilka minut.

***

Samorządowy przewodnik o zdrowiu

Samorząd Województwa Mazowieckiego wydał „Przewodnik – opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu”.
Jest to baza adresów pogrupowanych tematycznie. Zakres informacji wyznacza Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Informacja ułatwi zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy. Na pierwszej stronie okładki zamieszczone zostały zdjęcia zakładów leczniczych o profilu psychiatrycznym, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Elektroniczna wersja „Przewodnika” znajduje się na stronie www.mazovia.pl w zakładce Zdrowie.

***

W Wołominie coraz nowocześniej

Szpital Powiatowy w Wołominie ma nowoczesny Zakład Bakteriologii, Centralną Sterylizatornię i Zakład Patomorfologii.
Otwarcie tych pracowni to kolejny krok w modernizacji placówki. Inwestycję finansował Szpital Powiatowy oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie. Budowa nowego Zakładu Bakteriologii rozpoczęła się w lutym 2010 r. Inwestycję zrealizowała firma Expo-Bud, natomiast roboty wykończeniowe – Instal-Projekt. Na piętrze funkcjonuje Zakład Bakteriologii, na parterze będą pracowali medyczni specjaliści z innych, wspomnianych dziedzin. Następnym przedsięwzięciem realizowanym w wołomińskim szpitalu ma być zapowiadana przez dyrekcję placówki budowa stacji dializ.

Archiwum