10 października 2012

100-lecie pensjonariuszki Domu Lekarza Seniora

W sierpniu br. w Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia urodzin Jadwigi Wandy Tryburcy z domu Biskupskiej. Jubilatka urodziła się 26 sierpnia 1912 r. w Zapolu. Akademię Stomatologiczną w Warszawie ukończyła w 1934 r. Od 1975 r. jest emerytką. Z okazji 20-lecia Domu Lekarza Seniora w ubiegłym roku została odznaczona Medalem im. Jerzego Moskwy.
Uroczystość zaszczycili szacowni goście. List gratulacyjny przesłali prezydent RP i prezes Rady Ministrów RP. Z życzeniami wszelkiej pomyślności wystąpili przedstawiciele ZUS, burmistrz Mokotowa, prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, a w imieniu Warszawskiej Izby Lekarskiej – prezes Mieczysław Szatanek i piszący te słowa, którzy wręczyli Jubilatce dyplom z gratulacjami za tak długie i owocne życie. W imieniu Fundacji Pro Seniore życzenia złożył prezes zarządu Andrzej Surowiecki, podkreślając działalność Pani Jadwigi w Radzie Nadzorczej Fundacji.
Jubilatka ze wzruszeniem podziękowała za pamięć i wiele życzliwości. Dyrektor Domu Lekarza Seniora Andrzej Morliński na zakończenie zaprosił mieszkańców i gości na uroczysty obiad.
Życzymy Pani Jadwidze jeszcze długich lat życia w tak doskonałej formie, jaką zaprezentowała.

Włodzimierz Cerański

Archiwum