15 października 2012

Grant od marszałka

Prawie 400 tys. zł przyznał Samorząd Województwa Mazowieckiego dwóm radomskim szpitalom, dla których jest organem prowadzącym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przeznaczył pieniądze na zakup nowego aparatu RTG, a Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej – na termomodernizację części budynków.

Marszałek Mazowsza przeznaczył ogółem 5,5 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, które przyznano dziesięciu szpitalom z terenu województwa. – Bieżący rok jest dla Mazowsza niezwykle trudny. W związku z wysokim „janosikowym” i niskimi wpływami z podatku CIT, w marcu budżet województwa został zmniejszony aż o jedną piątą. Największe cięcia, bo 40-proc., dotknęły planowanych na ten rok inwestycji, w tym w służbie zdrowia. Mimo kryzysu, staramy się jednak przekazywać każdą zaoszczędzoną złotówkę na najbardziej pilne i niezbędne modernizacje lub zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, np. aparatów US, laparoskopów – mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.
Radomskim placówkom przypadło z marszałkowskiej puli 370 tys. zł. Głównym beneficjentem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, który otrzymał 295 tys. zł na zakup nowego aparatu RTG z ramieniem typu C, niezbędnego w diagnostyce śródoperacyjnej. Używany dotychczas sprzęt ma już osiem lat i dlatego często bywa niesprawny.
Znacznie skromniejszą kwotę, ponad 70 tys. zł, otrzymał natomiast Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym. Dyrekcja placówki chce przeznaczyć te pieniądze na szersze, realizowane obecnie i w przyszłości, projekty. Chodzi głównie o termomodernizację części szpitalnych budynków oraz przystosowanie ich do przepisów przeciwpożarowych. 20 tys. zł szpital wyda na audyt, którego wyniki są niezbędne do ubiegania się o fundusze unijne w wysokości kilku milionów złotych, m.in. na termomodernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pozostała część kwoty, czyli 50 tys. zł, zostanie przeznaczona właśnie na dokumentację potrzebną do spełnienia wymogów przeciwpożarowych.

Ewa Waluś

Archiwum