11 października 2012

III Piknik Rodzinny Samorzadów Zaufania Publicznego

III Piknik Rodzinny Samorzadów Zaufania Publicznego odbył się 1 września 2012 r. w Starej Miłosnej, zorganizowany przez: Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Fundację Pro Seniore, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Wojskową Izbę Lekarską, Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Okręgową Izbę Urbanistów w Warszawie. Przygotowano wiele atrakcji dla wszystkich pokoleń.

Archiwum