3 października 2012

Współpraca polsko-szwajcarska

Rozpoczęto realizację projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, największego przedsięwzięcia w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej, jakie kiedykolwiek było planowane przez Szwajcarię. Głównym jego celem jest stworzenie podstaw długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C w naszym kraju.

Ze strony polskiej projekt prowadzi Narodowy Instytut Zdrowia – PZH, kierowany przez prof. Mirosława J. Wysockiego, a partnerują mu Instytut Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
W maju br. podpisana została umowa w tej sprawie, następnie polscy eksperci podczas studyjnych wizyt zapoznali się ze szwajcarskim systemem przeciwdziałania zakażeniom HCV. – Byliśmy pod wrażeniem osiągnięć Szwajcarów w tej dziedzinie, ich pragmatyzmu, skuteczności działania – mówi prof. Andrzej Zieliński, krajowy konsultant ds. epidemiologii. – Nie mają problemu zakażeń szpitalnych. Podziwialiśmy też stosunek pracowników medycznych do osób uzależnionych, w tym narkomanów, którzy stanowią znaczną grupę zakażonych.
– W Polsce liczba zakażeń HCV rośnie – mówił na konferencji inaugurującej projekt Marek Posobkiewicz, zastępca głównego inspektora sanitarnego. – Mamy za to znaczne sukcesy w zwalczaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B. Dzięki szczepieniom i wprowadzeniu standardów postępowania liczba zakażonych zmniejszyła się z 15 tys. przypadków w 1986 r. do 1,5 tys. w 2011. Nie mamy jednak szczepionek na wzw C. Pozostaje tylko stałe uświadamianie o zagrożeniu. Aż 48 proc. zakażeń jest wynikiem procedur medycznych.
Projekt różni się od dotąd prowadzonych stopniem zintegrowania, zakłada m.in.: zbadanie ryzyka zakażenia HCV w wybranych zakładach opieki zdrowotnej, znalezienie źródeł zakażenia, usprawnienie diagnostyki, profilaktykę w grupach osób uzależnionych od narkotyków dożylnych, pilotażowy program badania kobiet w ciąży oraz edukację pracowników zawodów zwiększonego ryzyka, ale także całego społeczeństwa, w zakresie prewencji HCV.
Program będzie realizowany w latach 2012-2016, jego koszt szacuje się na ponad 4,5 mln franków szwajcarskich. 85 proc. wyłoży Konfederacja Szwajcarska. – Nie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale współfinansujemy ten projekt w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskim UE – powiedział podczas konferencji Simon Gessbühler, chargé d’affaires ambasady szwajcarskiej. – Środki pochodzą z puli funduszy pomocowych Swiss Contribution.

mkr

Archiwum