6 października 2012

Z Mazowsza


Centrum Zdrowia Dziecka w złej sytuacji finansowej

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie jest zadłużone prawie na 200 mln zł. Dyrektor placówki wysłał list do premiera, ministra zdrowia i prezesa NFZ z apelem o pomoc finansową.
Władze szpitala wielokrotnie informowały m.in. resort zdrowia o dramatycznej sytuacji, która utrzymuje się od dawna. Jednak po raz pierwszy pensje pracownikom szpitala wypłacono z kilkudniowym opóźnieniem. Dyrekcja instytutu uważa, że aby uratować placówkę, należy zwiększyć wyceny wykonywanych przez nią świadczeń oraz pozyskać gwarantowany przez państwo kredyt na spłatę zadłużenia. Dla odzyskania płynności finansowej potrzebny jest już w tej chwili kredyt w wysokości 120 mln zł, rozłożony na 15 lat. Placówka ma też wielomilionowe nadwykonania, niezapłacone przez NFZ. W bieżącym roku szpital obchodzi 35-lecie. Rocznie w CZD hospitalizowanych jest ponad 30 tys. pacjentów i udzielanych blisko 170 tys. specjalistycznych porad.

242 mln zł mniej dla mazowieckich szpitali

Według zatwierdzonego projektu planu finansowego NFZ na 2013 r. województwo mazowieckie, jako jedyne w kraju, otrzyma niższe niż dotychczas finansowanie świadczeń szpitalnych – o 242 mln zł mniej niż przed rokiem i o 859 mln zł mniej niż wynika z rzeczywistych potrzeb.
Jak podaje Mazowiecki Urząd Marszałkowski, oznacza to jeszcze większe kłopoty finansowe wszystkich placówek zdrowia na Mazowszu. Z danych ZUS wynika, że w zeszłym roku mieszkańcy regionu wpłacili do systemu w ramach tzw. składki zdrowotnej aż 9,7 mld zł. Tymczasem do mazowieckich szpitali z tej puli trafiło tylko 8,9 mld zł. Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłacanych przez pacjentów z Mazowsza z roku na rok są większe. W 2007 r. było to 7 mld zł, w 2008 r. – 8,3 mld zł, w 2009 r. – 8,8 mld zł, a w 2010 r. – 9,2 mld zł. Tymczasem w 2011 r. Mazowiecki Oddział NFZ przekazał szpitalom 4,5 mld zł, w 2012 r. – 4,6 mld zł, a plan na 2013 r. to tylko 4,1 mld zł. – Zatwierdzenie planu finansowego NFZ jest decyzją niezwykle krzywdzącą dla Mazowsza. Już dziś możemy powiedzieć, że w przyszłym roku sytuacja mazowieckich szpitali, instytutów, przychodni będzie dramatyczna. Oczekujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze raz przeanalizuje swój budżet i uzupełni plan MO NFZ o brakujących 800 mln zł – apeluje marszałek Adam Struzik.
W szpitalach ogólnych na Mazowszu jest obecnie ok. 23 tys. łóżek, w zakładach opieki długoterminowej i hospicjach – ok. 5 tys., w szpitalach psychiatrycznych – prawie 4 tys. Mazowiecka ochrona zdrowia to również liczna grupa pracowników – ok. 43 tys. osób, w tym ponad 12 tys. lekarzy.

Medyczny patronat

EMC Piaseczno, które prowadzi Szpital św. Anny w Piasecznie, zawarło porozumienie ze Związkiem Artystów Scen Polskich w sprawie objęcia patronatem medycznym pensjonariuszy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
EMC Piaseczno należy do EMC Instytutu Medycznego, który jest właścicielem sieci szpitali i przychodni w całej Polsce. Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w 1927 r., ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Mieszka w nim obecnie blisko 50 osób. Średnia wieku pensjonariuszy wynosi 85 lat.

Fundusz nie zmieni siedziby

Odwołano przeprowadzkę Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Oddział nadal będzie miał siedzibę przy ul. Chałubińskiego w Warszawie. Umowa najmu biur w centrum na kolejne trzy lata została renegocjowana, mazowiecki oddział będzie płacił 6,5 mln zł rocznie. Na wynajmie w ciągu trzech lat zaoszczędzi 4,5 mln zł. O przeprowadzkę biur mazowieckiego NFZ zabiegała Barbara Misińska, była szefowa oddziału. Ze stanowiska odwołała ją pod koniec sierpnia Agnieszka Pachciarz, nowa prezes centrali funduszu.

pk

Odnowiona klinika przy Lindleya

We wrześniu 2012 r. otwarto zmodernizowaną Klinikę Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya w Warszawie.

Generalny remont i rozbudowa ponad 100-letniego budynku kliniki, kierowanej przez prof. dr. n. med. Piotra Pruszczyka, była możliwa dzięki środkom uzyskanym z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także dzięki wsparciu władz WUM i dużej aktywności dyrekcji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
Modernizacja została wykonana w ramach projektu „Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego poprzez stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus”. Jego założeniem jest stworzenie ośrodka diagnostyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a klinika zajmuje się właśnie przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi tej choroby oraz patologiami krążenia płucnego.
W klinice jest 39 łóżek, w tym osiem intensywnej opieki kardiologicznej. Rocznie w ośrodku leczy się ponad 2 tys. chorych, wśród nich ponad 150 z potwierdzoną ostrą zatorowością płucną. Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu tego schorzenia. Ponadto aktywnie prowadzi badania naukowe dotyczące tego zagadnienia, współpracuje z wiodącymi placówkami europejskimi zajmującymi się badaniami naukowymi w tej dziedzinie. Obecnie tworzona jest międzynarodowa akademicka sieć badawcza EPENET (European Pulmonary Embolism Network), obejmująca ośrodki naukowe z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, której klinika jest współzałożycielem. Ponadto koordynuje w Polsce ogólnoeuropejskie badanie uniwersyteckie PEITHO oceniające skuteczność nowoczesnych metod terapii chorych z zatorowością płucną.

mkr

Dla pacjentów

Biuletyn „Kwartalnik Pacjenta” jest obecnie wydawany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek.

Zespół ten powstał na początku bieżącego roku z połączenia dwóch sąsiadujących jednostek: SZPZLO Warszawa-Bródno oraz SZPZOZ Warszawa-Targówek. O korzyściach płynących dla pacjentów z tego połączenia obszernie informuje w pierwszym tegorocznym numerze Marcin Jakubowski, obecny dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek, w artykule „Zmiany na lepsze”. Nowa placówka, powołana jako pierwsza w Warszawie i na Mazowszu na mocy nowej Ustawy o działalności leczniczej (15.04.2011 r.), ma obecnie osiem jednostek organizacyjnych, świadczy usługi w 31 specjalnościach.
Kolejne nowe-stare, bo poprzednio były wydawane przez SZPZLO Bródno, „Kwartalniki Pacjenta” zawierają, poza stałymi informacjami o adresach i godzinach przyjęć wszystkich poradni, artykuły dotyczące bieżącej działalności placówek, nadzwyczajnych wydarzeń, np. wiosennego festynu rodzinnego, spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także porady w zakresie profilaktyki wielu schorzeń.
Poszczególne numery mają kolorową szatę graficzną, są ilustrowane zdjęciami.

mkr

Budżet Mazowsza

W odniesieniu do informacji umieszczonej na stronie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej teoretycznego wzrostu nakładów na służbę zdrowia na Mazowszu, uprzejmie wyjaśniamy, że:

PLANOWANE NA PRZYSZŁY ROK NAKŁADY NFZ
NA SŁUŻBĘ ZDROWIA NA MAZOWSZU
SĄ NIŻSZE O 242 MLN ZŁ
NIŻ ŚRODKI, KTÓRE W TYM ROKU ZASILAJĄ
MAZOWIECKĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA.

NFZ, pisząc o wzroście, porównuje pierwotny, niedoszacowany, a następnie zwiększony o ponad 537 mln zł plan. Mówiąc zatem o rzeczywistych nakładach na służbę zdrowia na Mazowszu, należy porównywać ostatecznie przyznane przez NFZ kwoty, a nie pierwotne i szybko skorygowane plany.
Plan finansowy NFZ na 2012 r., w którym niedobór środków finansowych kształtował się na poziomie ponad 500 mln zł, wzbudził wiele emocji. Niedoszacowanie było konsekwencją wprowadzonego, nowego algorytmu naliczania środków w ramach NFZ.
Algorytm ten nie uwzględnia różnych w poszczególnych regionach kosztów udzielania świadczeń.
W związku z tą sytuacją już w październiku 2011 r. prezes NFZ podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych dla Mazowsza w celu wyrównania oczywistego niedoboru w 2012 r.
Z analogiczną sytuacją drastycznego niedoboru środków będziemy mieli do czynienia i w przyszłym roku.

Marta Milewska,
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Archiwum