27 listopada 2012

Apel Prezydium Okregowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 10 października 2012 r.

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z 10 października 2012 r.
w sprawie kontraktów szpitali
na Mazowszu z NFZ na rok 2013

Archiwum