14 listopada 2012

Polscy lekarze nad Renem

Już 19. raz polscy i niemieccy lekarze spotkali się na dorocznej konferencji „Advances in Pneumology”. Jej organizatorem od wielu lat jest prof. Mieczysław Pokorski z Polskiej Akademii Nauk, a Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc tradycyjnie wspiera przedsięwzięcie. Ze strony niemieckiej w organizację konferencji zaangażowani byli prof. Kurt Rasch z Wuppertalu i dr Rüdiger Siekmeier z Bonn.

Tym razem miejscem obrad było Bonn. Do dawnej stolicy Niemiec zjechało blisko 100 naukowców nie tylko z krajów – organizatorów, ale też z Holandii, Szwecji, Izraela, Włoch, Słowacji, Rosji i Ukrainy. Polska ekipa liczyła prawie 50 lekarzy reprezentujących aż dziesięć ośrodków: Warszawę, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Opole, Katowice, Zabrze, Poznań, Bydgoszcz i Białystok.

Podczas 12 sesji wygłoszono 130 doniesień na temat chorób płuc i fizjopatologii układu oddechowego. Było to niezwykle ciekawe spotkanie naukowców teoretyków z klinicystami praktykami, stwarzające okazję do przedstawienia bardzo odmiennych poglądów i doświadczeń. Wielki walor konferencji stanowią również publikacje prezentowanych artykułów w cenionych międzynarodowych czasopismach medycznych. Miejscem kolejnej konferencji będzie w październiku 2012 r. Wrocław.

Tadeusz M. Zielonka

Archiwum