12 listopada 2012

Prezydent o zdrowiu

We wrześniu br., w Pałacu Prezydenckim, odbyła się debata pt. „Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa”. Dyskusja została zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”.

Wiążę z tą debatą duże nadzieje, chciałbym, aby jak najwięcej debat, które odbywają się w różnych sprawach w Pałacu Prezydenckim, kończyło się konkluzjami i propozycjami działania – podkreślił prezydent. Nadmienił również, że nie wyklucza podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zdrowia publicznego.
W Ministerstwie Zdrowia już w poprzedniej kadencji rządu opracowywany był projekt takiej ustawy. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zaznaczył, że i teraz trwają prace nad taką ustawą, że trzeba zerwać z sektorowością przy takich pracach – tzn. jest to zadanie dla kilku resortów. Mówił o koncepcji Krajowej Rady Zdrowia Publicznego przy premierze i o kontynuujących jej przyszłe zadania wojewódzkich i powiatowych centrach zdrowia publicznego. To na razie, biorąc pod uwagę ostatnie miesiące prac MZ, jeszcze daleka przyszłość.
Tymczasem, jak podkreślił rektor WUM prof. Marek Krawczyk, od kilkunastu lat absolwenci Wydziału Zdrowia Publicznego warszawskiej medycznej uczelni przeważnie są niewykorzystani i szukają miejsc na rynku pracy. Warto więc po nich sięgnąć.
Doradca prezydenta Maciej Piróg wskazywał, że zdrowie publiczne to edukacja, profilaktyka, promocja, bezpieczne zachowania. Podkreślał, że hasła takie jak: „Ministerstwo zdrowia czy ministerstwo choroby?”, „Nasze zdrowie w naszych rękach” – powinny przestać być pustymi słowami.

egw

Archiwum