25 listopada 2012

X-lecie Domu i Klubu Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

We wrześniu 2012 r. w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbyła się podniosła uroczystość X-lecia nowej siedziby. Sala wypełniona była po brzegi.
Spotkanie uświetniło wręczenie medali „Ludziom i Ojczyźnie” prof. Andrzejowi Danyszowi i dr. Andrzejowi Zaorskiemu. Dr Witold Sikorski przedstawił historię klubu od czasów, gdy funkcjonował w pierwszej siedzibie, przy ul. Niecałej, powstałej w pierwszej połowie XIX w. z inicjatywy i donacji dr. Jana Bącewicza, do perypetii związanych z zakupem i remontem nowej siedziby przy ul. Raszyńskiej.

Prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, uzupełniając wykład, podkreślił szczególne zasługi dyrektora klubu dr. Andrzeja Trzaskowskiego w przygotowaniu nowej siedziby. Zgromadzeni nagrodzili kol. Andrzeja Trzaskowskiego gorącą owacją.
Koncert jazzowy w wykonaniu Lecha Szpota i Zdzisława Firleja wprowadził zgromadzonych gości w refleksyjny nastrój, przypominając atmosferę lat 60.
Po koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie, które upłynęło w serdecznej atmosferze.
Ewa Warelis – znana organizatorka i działaczka klubu z czasów, gdy siedziba znajdowała się w Al. Ujazdowskich, przedstawiła program na następny miesiąc.
Obecnie klubem kieruje komisja pod przewodnictwem Wiesławy Szymańskiej.

Włodzimierz Cerański

Archiwum