8 listopada 2012

Z Mazowsza

Inauguracja roku akademickiego

Wykładem prof. Jerzego Buzka „Jak leczyć Europę w trudnych czasach?” rozpoczął się rok akademicki 2012/2013 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

egw

WUM będzie miał centrum sportowe

We wrześniu br. na terenie kampusu Banacha przy ul. Trojdena w Warszawie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM.
W 2010 r. władze szkół wyższych stolicy podpisały list intencyjny, zgodnie z którym z centrum (Akademickiej Przestrzeni Sportowej) będą korzystać wszyscy studenci z Warszawy. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę inwestycji strategicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki. W obiekcie zaplanowano m.in. dwa baseny (jeden będzie miał wymiary olimpijskie), halę sportową, specjalistyczne sale sportowe, kręgielnię, siłownię, a także szatnie i zaplecze sanitarne dla wszystkich obiektów. Koszt inwestycji wyniesie ok. 115 mln zł.

mkr

Sukcesy i porażki psychiatrii środowiskowej

Psychiatria środowiskowa jest skuteczna i generuje mniej kosztów niż tradycyjne leczenie w szpitalu i poradni. Jednak w Polsce, z uwagi na szczupłość środków przeznaczanych na psychiatrię oraz słabą pozycję lobbingową lekarzy reprezentujących tę dziedzinę i pacjentów, psychiatria środowiskowa rozwija się powoli.
O jej sukcesach i porażkach rozmawiano podczas Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej „Depresja: kryzys globalny a inicjatywy środowiskowe”, zorganizowanego w Warszawie na początku października przez Szpital Wolski.
– W psychiatrii, jak w żadnej innej dziedzinie medycyny, czynniki społeczno-środowiskowe odgrywają olbrzymią rolę – podkreśliła prof. Maria Załuska.
Podczas dyskusji przypomniano, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada powstanie tzw. centrów zdrowia psychicznego, w których pacjent i jego bliscy mogliby skorzystać z porad psychiatry, psychologa, pracownika socjalnego, pielęgniarki środowiskowej.
Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy Dariusz Hajdukiewicz zwrócił jednak uwagę, że w programie mało jest mowy o tym, kto ma takie centra finansować, poza wskazaniem jednego płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia. – Rada Miasta podjęła uchwałę o budowie 12 centrów, jako Biuro Polityki Zdrowotnej zachęciliśmy dyrektorów placówek medycznych w Warszawie do tej inicjatywy. Jednak odpowiedź NFZ w sprawie finansowania działania takich centrów satysfakcjonująca nie jest – powiedział.
Optymizmem napawa fakt, że jest wiele oddolnych inicjatyw i projektów realizowanych przez stowarzyszenia i grupy pasjonatów, a wspieranych finansowo przez miasto i inne instytucje. Choć cieszą, to uczestnicy forum nie mają złudzeń – w psychiatrii środowiskowej wiele jeszcze jest do zrobienia.

jw

Przychodnia przy ul. Felińskiego w Warszawie

Batalia o utrzymanie jednej z żoliborskich placówek została wygrana. Wiele lat starań ze strony dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej, aby zatrzymać w zasobach przychodnię przy ul. Felińskiego 8, przyniosło efekt.
Przychodni groziła likwidacja, ponieważ funkcjonowała w budynku stanowiącym własność osoby prywatnej, który w każdej chwili mógł być sprzedany lub przeznaczony na inny cel, nawet w żaden sposób niezwiązany z publiczną ochroną zdrowia. Dyrekcję i pracowników zakładu wspierali posłowie, władze stolicy, radni dzielnicy Żoliborz oraz Rada Społeczna działająca przy SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Pod koniec września br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o wykupieniu przez miasto budynku od właściciela oraz przekazaniu go w dalsze użytkowanie SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

nf

Komercjalizacja. Kiedy? Dlaczego?

We wrześniu br. w sali konferencyjnej MDK w Pruszkowie odbyła się konferencja pt. „Komercjalizacja podmiotów leczniczych. Kiedy? Dlaczego?”.
Współorganizatorami konferencji byli: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Akademia Leona Koźmińskiego i Szpital Kolejowy w Pruszkowie.
Podczas konferencji poruszano temat dotychczasowych przekształceń podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego oraz planowanej w najbliższej przyszłości komercjalizacji w trybie Ustawy o działalności leczniczej.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego dzielili się doświadczeniami i uwagami dotyczącymi procesu przekształceń. Przedstawiano różne koncepcje tych działań, np. w województwie pomorskim, śląskim i mazowieckim. Równie ciekawie zaprezentowano wyniki i efekty komercjalizacji szpitali powiatowych.
W konferencji brali udział dyrektorzy podmiotów leczniczych z całej Polski, znaczną większość stanowili jednak dyrektorzy szpitali mazowieckich. Licznie reprezentowani byli także przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych. Konferencję patronatem honorowym objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Strózik i rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold Bielecki.

Grażyna Pacocha
prezes oddziału STOMOZ

Nowy mammograf dla Radomia

Już niedługo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wzbogaci się o nowoczesny cyfrowy mammograf.
Zakup sprzętu będzie możliwy dzięki współpracy wojewody mazowieckiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego ze szpitalem. Inwestycja o wartości ponad 1,8 mln zł zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa oraz budżetu województwa mazowieckiego. – Zależy nam, aby dostęp do specjalistycznej aparatury był jak najbardziej powszechny. Liczymy, że cyfrowy mammograf, który zostanie kupiony dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, wpłynie na wyższą wykrywalność raka i ułatwi działania profilaktyczne – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.
Wojewoda mazowiecki uzyskał zgodę ministra rozwoju regionalnego na dofinansowanie 80 proc. wartości projektu, dlatego ponad 1,4 mln zł pochodzić będzie z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje zakup kwotą ponad 362 tys. zł. Nowoczesna cyfrowa aparatura zastąpi dotychczas użytkowany analogowy sprzęt, który uległ awarii w listopadzie ubiegłego roku.
– Odpowiednio wcześnie wykonane badanie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Wierzę, że dzięki nowemu mammografowi wzrośnie liczba kobiet, które regularnie będą przeprowadzać badania profilaktyczne – podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Biuro Prasowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Minister zdrowia Rumunii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

W sierpniu 2012 r. minister zdrowia Rumunii Vasile Cepoi przyjechał do Polski na zaproszenie ministra Bartosza Arłukowicza.
Zwiedził m.in. kierowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Jego wizyta w tej unikalnej w skali międzynarodowej placówce stała się okazją do zaprezentowania niezwykle bogatej działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej centrum.
Minister Cepoi miał możliwość obejrzenia operacji wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu CODACS, który jest kombinacją dwóch wcześniejszych urządzeń – implantu wszczepianego do ucha środkowego, który wzmacnia dźwięki w sposób naturalny, i implantu ślimakowego. Światowe Centrum Słuchu to jedyne w Polsce miejsce, gdzie dokonuje się tego typu operacji.
Rumuński gość zwiedził także najważniejsze pracownie Światowego Centrum Słuchu: jedyną w Polsce Pracownię Badań Klinicznych Głowy i Szyi – integralną część Centrum Edukacyjnego, oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które jest pierwszą w Polsce oraz jedną z nielicznych placówek na świecie, gdzie prowadzone są badania pozwalające na maksymalne wykorzystanie zalet techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz encefalografii. Podczas wizyty minister Cepoi zapoznał się także z możliwościami pierwszej na świecie Krajowej Sieci Telerehabilitacji Słuchowej i sposobem działania telefittingu – unikalnego systemu zdalnego przeprowadzania badań, konsultacji i dopasowywania systemu implantu ślimakowego.
Gość nie szczędził słów uznania dla osiągnięć Centrum Słuchu i wyraził opinię, że współpraca mogłaby przynieść znaczne korzyści obu stronom.

Renata Korneluk

Bank mleka kobiecego

Pierwszy w Polsce bank mleka kobiecego powstał w Szpitalu Klinicznym im. prof. Orłowskiego CMPK w Warszawie.
Dzięki niemu od 1 kwietnia br. 139 wcześniaków otrzymało naturalny pokarm od 30 kobiet – dawców. Uzyskano ponad 130 l mleka. Jeśli karmienie piersią przez matkę nie jest możliwe, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca podawanie mleka z banku, przede wszystkim wcześniakom. Obecnie na świecie działa ok. 160 takich placówek. Na Mazowszu mleko do banku mogą oddawać pacjentki Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego CMKP, które w okresie laktacji wyrażą zgodę oraz spełnią wszystkie kryteria protokołu Honorowej Dawczyni Mleka. Prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska–Kornacka, mazowiecki konsultant w dziedzinie neonatologii, opracowała promujący karmienie piersią program „Mamy mleko dla wcześniaka”. Dzieci przedwcześnie urodzone z powodu licznych schorzeń szczególnie potrzebują naturalnego mleka kobiecego, które zapewni im korzyści immunologiczne oraz ułatwi wzrastanie i rozwój. Z szacunkowych danych wynika, że 76 proc. wcześniaków w województwie mazowieckim dokarmia się mlekiem sztucznym, a jedynie 10 proc. karmionych jest wyłącznie mlekiem matki. Brak natomiast kompleksowych badań modelu żywienia noworodków. Między innymi z tego powodu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał porozumienie z inicjatorem projektu – Fundacją Bank Mleka Kobiecego. W wyniku współpracy powstały ankiety dotyczące aktualnego sposobu żywienia wcześniaków i wspierania karmienia piersią. Uzyskane dane pozwolą wprowadzić działania korygujące, które zwiększą udział mleka matki w żywieniu dzieci, w szczególności przedwcześnie urodzonych.

pk

Konwent o zdrowiu

Realizacja zadań publicznych z ochrony zdrowia to główny temat konwentu powiatów województwa mazowieckiego.
Podczas debaty Elżbieta Nawrocka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia MUW, przedstawiła temat zapewnienia i kształcenia kadry lekarskiej. Z przedstawionej przez nią informacji wynika, że na terenie województwa pracuje 1655 lekarzy: 1237 specjalistów i 418 lekarzy bez specjalizacji.
Mazowieckie szpitale (bez Warszawy i miast na prawach powiatu) zgłosiły potrzebę zatrudnienia 136 specjalistów, m.in. medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii i anestezjologii. Wśród lekarzy spadło zainteresowanie 13 specjalizacjami, w tym medycyną rodzinną, neurologią, patomorfologią i rehabilitacją. W 26 szpitalach na Mazowszu jest 471 miejsc szkoleniowych.
Podczas obrad poruszono również tematy dostosowania szpitali do standardów jakościowych i sanitarnych, perspektyw finansowania szpitali powiatowych oraz możliwości współpracy szpitali wojewódzkich i powiatowych w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców Mazowsza. Na spotkaniu Michał Borkowski, dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, omówił działanie nowego systemu ratownictwa medycznego. Od 1 lipca br. województwo zostało podzielone na sześć rejonów operacyjnych z 127 miejscami wyczekiwania karetek. W ramach nowego systemu ratownictwa powstało sześć miejsc stacjonowania ambulansów – w Głowaczowie, Policznej, Jabłonnej, Kazuniu Polskim, Pokrzywnicy oraz Świerżu Górnym. Konwent powiatów tworzą starostowie z powiatów województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy reprezentują Związek Powiatów Polskich.

pk

E-usługi w Mińsku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim rozpoczyna świadczenie e-usług.
System służy do zbierania w jednym miejscu informacji o pacjencie – jego chorobach, zlecanych i wykonanych badaniach, przepisanych lekach i zabiegach, oraz o wszelkich działaniach w warstwie leczniczej szpitala i przychodni: gospodarce lekami, materiałami zużywalnymi, sprzętem i innymi zasobami, a także o elementach gospodarki finansowej ZOZ. Usługa pozwala również na wgląd w listy ubezpieczanych pacjentów, zlecanie i przeglądanie badań, dodawanie i przeglądanie wizyt oraz skierowań, anulowanie wizyt i drukowanie zestawień statystycznych w podanych przedziałach czasowych. Dane z poszczególnych zakresów będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym. W ramach systemu powstał także Portal Pacjenta, który po utworzenia Konta Użytkownika umożliwia pacjentowi wgląd w bazę dotyczących go danych.

pk

Jubileusz u przyjaciół

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła w tym roku dziesiątą rocznicę powstania.
MOIIB, mimo zaledwie dziesięciu lat działalności, należy do liderów w kraju. Jest jednym ze współzałożycieli i najaktywniejszych członków Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Doniosłym akcentem uroczystości z okazji dziesięciolecia było przekazanie przez samorząd adwokatów buławy przewodnictwa w forum przewodniczącemu MOIIB Mieczysławowi Grodzkiemu.
W spotkaniu wziął udział Mieczysław Szatanek, prezes ORL i inicjator powstania MFSZZP.
Inżynierowie uczestniczyli w naszych piknikach, wygrywając pierwszy turniej piłki siatkowej. Dominowali również na I Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w brydżu sportowym. Ogromna w tym zasługa wiceprzewodniczącego MOIIB Jerzego Kotowskiego, świetnego brydżysty i organizatora cyklicznych turniejów „U inżynierów”.
Uroczystość zakończył wspaniały występ zespołu Mazowsze. Należy życzyć naszym samorządowym przyjaciołom kolejnych udanych dziesięcioleci.

km

Archiwum