15 grudnia 2012

Dzień Seniora


14 listopada dr Andrzej Morliński, dyrektor Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza, zorganizował uroczyste obchody Dnia Seniora.

Spotkanie uświetnił koncert uczniów pobliskiej Podstawowej Szkoły Muzycznej, którego poziom artystyczny był bardzo wysoki. Szczególnie podobał się występ młodego pianisty grającego utwory Chopina oraz harfistki, która wykonała standardy jazzowe.
Później wystąpiła Jolanta Kubicka z repertuarem lat z 60. i 70. Została owacyjnie przyjęta przez słuchaczy.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Warszawskiej Izby Lekarskiej: prezes Mieczysław Szatanek, wiceprezes Krzysztof Makuch, dyrektor Włodzimierz Cerański, Tadeusz Pawlikowski oraz mec. Bartosz Niemiec. Polskie Towarzystwo Lekarskie reprezentował prezes Jerzy Woy-Wojciechowski.
Podczas imprezy wręczono Medale im. Jerzego Moskwy dziesięciorgu pensjonariuszom. Wyróżnieni za wieloletnią wzorową pracę lekarza zostali: Mirosława Czarnowska-Kozub, Zofia Chabrowska-Pierzan, Stanisława Chmielewska, Roman Grabowski, Teresa Kotarska-Łebek, Danuta Łozińska, Anna Rudzka-Piasecka, Anna Ruszczyńska, Waldemar Szymański i Halina Wołłowicz-Hołłownia. Medale wręczali Mieczysław Szatanek i Krzysztof Makuch. Uroczystość zakończył wspólny obiad.

Włodzimierz Cerański

Archiwum