17 grudnia 2012

Nagrody, nagrody

Podczas uroczystego posiedzenia Prezydium Polskiej Akademii Nauk we wrześniu 2012 r. wyróżniono trzech wybitnych polskich uczonych. Na wniosek Wydziału Nauk Medycznych i w oparciu o rekomendacje Kapituły Medal im. Mikołaja Kopernika otrzymał prof. Henryk Skarżyński, a profesorowie Jerzy Szaflik i Leszek Pączek zostali nagrodzeni Medalami PAN.
Prof. Henryka Skarżyńskiego wyróżniono tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz dyplomem w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów. Wyróżnienie to zostało przyznane 15 listopada 2012 r., podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, przez Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów w Polsce.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany od dziesięciu lat i ma na celu wyrażenie uznania za pracę i zaangażowanie wielu ludziom, bez których nie odbywałyby się w Polsce liczne kongresy i konferencje. W jego ramach wyróżniane są osoby szczególnie przyczyniające się do organizacji kongresów w Polsce.
W listopadzie 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Laureatów X Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. Podczas uroczystości, poza nagrodami dla przedstawicieli gospodarki i kultury, wręczono także – po raz drugi w historii rankingu – Specjalną Perłę Honorową. W roku 2011 otrzymał ją prof. Jerzy Buzek, a w 2012 przyznano ją prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za całokształt osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki i medycyny.

Renata Korneluk

Archiwum