23 grudnia 2012

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 30 listopada 2012 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie negatywnie ocenia decyzję ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza dotyczącą odwołania dr. n. med. Andrzeja Włodarczyka z funkcji dyrektora Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, tym bardziej że przedstawione w uzasadnieniu odwołania powody – tzn. zarzut zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Instytut Reumatologii – są niezgodne z prawdą.
W Polsce mamy sytuację drastycznego niedoboru pieniędzy na leczenie pacjentów i fatalną organizację systemu ochrony zdrowia – z monopolem i bezkarnością NFZ. Dyrektor dużego, wysokospecjalistycznego szpitala, który o tym publicznie powiedział, został zwolniony z pracy.
Opublikowane ostatnio wskaźniki Eurostatu sytuują Polskę w „ogonie” Europy pod względem jakości opieki medycznej. Także większość Polaków wyraża w sondażach negatywną opinię o systemie opieki zdrowotnej.
Bartosz Arłukowicz przez okres, w jakim sprawuje urząd Ministra Zdrowia, nie zaproponował żadnych rozwiązań mogących realnie poprawić sytuację chorych obywateli naszego kraju. Utrzymywanie obecnego stanu w służbie zdrowia będzie rodziło coraz większe problemy dla pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, a zwolnienia dyrektorów szpitali – zwłaszcza tych, którzy mają odwagę o tym mówić – problemów nie rozwiążą.

Archiwum