5 grudnia 2012

Wigilijne oczekiwanie

Wigilijne oczekiwanie

Szykujmy żwawo piękny stół niecierpliwy
Niewiadomy czas Pana
Zapewne może ponownie przybyć
W ciągu dnia przed wieczorem

Syn Człowieczy
Wiara i sens

Od świętej pamięci dodatkowe nakrycie
Pojawia się i łamie opłatkiem refleksji
Widzę coraz więcej postaci roztropnych
Z zapomnianej przypowieści o dziesięciu pannach

Wiara i sens
Małżeństwo życia

Wieczerza świętej nocy pomnożyła siły
Rozpraszają monotonię trudu codzienności
Nad siankiem pod obrusem betlejemska gwiazda
Niezmiennie oświetla gościniec istnienia

Dzieciątko Zbawienie
Wiara i sens

Piotr Edward Gołębski

Archiwum