28 lutego 2013

Ankieta Zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL

18-20.10.2012 r. w Lidzbarku Warmińskim odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Z Regionu Mazowieckiego w zjeździe brało udział 11 osób. Głównym tematem obrad było przygotowanie proponowanej przez Zarząd Krajowy akcji „Dziękujemy, odchodzimy” na wzór akcji kolegów lekarzy czeskich i słowackich, przeprowadzonej po takim samym hasłem.
Efektem prac było przegłosowanie uchwały programowej (pełny tekst na stronie: www.ozzl.org.pl). W naszym regionie przeprowadziliśmy w latach 2006-2007 podobną akcję, w części regionu koordynowaną w ramach porozumienia szpitali północnego Mazowsza. Jej skutkiem było podniesienie wynagrodzeń w szpitalach, później także w innych ośrodkach. Wiemy zatem, jak to się robi i że jest to metoda skuteczna. Zdajemy sobie też sprawę z konieczności podjęcia decyzji bardzo ważnej, wymagającej odwagi i determinacji. Wiemy również, że tylko wspólne działanie, jednomyślna decyzja wszystkich lekarzy jest w stanie dać sukces i zmniejszyć ryzyko związane w wypowiedzeniem umowy o pracę.
Aby właściwie przygotować się do kolejnych etapów realizacji uchwały zjazdu, zwracamy się do Was – Koleżanki i Koledzy, członkowie OZZL – o przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich lekarzy, z którymi macie kontakt.
Wyniki pozwolą Zarządowi Regionu Mazowieckiego zaplanować kroki, zgodnie z oczekiwaniami lekarzy naszego regionu, które przygotują nas wszystkich do podjęcia właściwych decyzji wtedy, gdy nadejdzie pora!
Wyniki (wraz z ewentualnym opisem sytuacji w Waszych oddziałach terenowych) prosimy przesyłać listownie lub drogą e-mailową na adres sekretariatu Regionu Mazowieckiego OZZL: region.mazowiecki@ozzl.prg.pl wg wzoru:
wyniki ankiety przeprowadzonej w …… (nazwa jednostki)
1A – o, 1B – o, 2A – o, 2B – o, 3A – o, 3B – o, 3C – o.

Prosimy o zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie ankiety.

W imieniu zarządu
przewodnicząca Maria Balcerzak

Archiwum