3 lutego 2013

Ortognatyka – szansa na nową twarz i jakość życia

Już ponad 30 osób zyskało nowy wygląd i komfort życia dzięki zabiegom ortognatycznym przeprowadzanym przy użyciu ultradźwięków na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Mogłoby być ich więcej, ale ortodonci, a zwłaszcza pacjenci, często nie wiedzą, że w Radomiu mogą skorzystać z tej metody leczenia zaburzeń rozwoju kości szczęki i żuchwy.

Tymczasem Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej został wyposażony w najnowszej generacji sprzęt do przeprowadzania zabiegów ortognatycznych – „piezosurgery”. Było to możliwe dzięki zrozumieniu dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, która zainwestowała w nowe procedury medyczne, co nieczęsto zdarza się w ośrodkach pozauczelnianych. – Cięcie kości przy użyciu ultradźwięków pozwala na wielką precyzję. Przede wszystkim cięte są tylko kości, a nie tkanki miękkie. To oznacza mniejsze obciążenie dla pacjenta, m.in. nie ma konieczności przetaczania krwi – tłumaczy doktor Maciej Podsiadło, chirurg pracujący na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Zabieg ortognatyczny to jedyna szansa na poprawę wyglądu, a przede wszystkim komfortu życia, dla pacjentów z zaburzeniami rozwoju kości szczęki, u których standardowe leczenie ortodontyczne nie jest dostatecznie skuteczne, w przypadku wad takich jak zniekształcenia kości twarzoczaszki. Tego rodzaju operacje są zbliżone do chirurgii plastycznej, bo nadają pacjentowi nowe, właściwe rysy twarzy. – Przed zabiegiem przeprowadzana jest symulacja prawidłowych rysów. Po badaniach cefalometrycznych planuje się pooperacyjny wygląd pacjenta. Na tej podstawie w czasie zabiegu elementy kostne są przecinane, a ich segmenty przestawiane we właściwe położenie. Wykonuje się w tym celu specjalne szyny – stabilizatory szczęki i żuchwy – dodaje dr n. med. Jerzy Reymond, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej RSzS.
Zabiegi ortognatyczne przeprowadza się po zakończeniu rozwoju kostnego, czyli u osób, które ukończyły 20. rok życia. Rzadko decydują się na nie pacjenci znacznie starsi, którzy już pogodzili się ze swoim wyglądem.
Przygotowania do zabiegu ortognatycznego nie mogą odbyć się bez zaangażowania ortodontów. Często poprzedza je nawet kilkuletnia opieka ortodontyczna. – Operacja to punkt kulminacyjny. Całe przygotowanie prowadzą ortodonci. Po zabiegu również następuje okres opieki ortodontycznej – dodaje dr Podsiadło.
Niestety nie zawsze ortodonci wiedzą, że pacjentów ze wskazaniami do zabiegu ortognatycznego można leczyć na miejscu. Wcześniej kierowano ich do Warszawy.
– Chcielibyśmy zmienić ten stan rzeczy, bo mamy możliwości przeprowadzania znacznie większej liczby zabiegów tego rodzaju (od 2011 r. zoperowaliśmy ok. 30 osób). Wszystko w rękach ortodontów, bo to do nich przecież, a nie bezpośrednio do szpitala, kierują pierwsze kroki pacjenci z tego typu wadami. Często w ogóle nie wiedzą, gdzie szukać pomocy – mówi dr Podsiadło.
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej RSzS działa już od 13 lat. Obsługuje obszar dawnego województwa radomskiego i północnej części byłego województwa kieleckiego. Dysponuje 15 łóżkami. Oprócz zabiegów ortognatycznych wykonuje całą gamę operacji i zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych z zakresu traumatologii, onkologii, rekonstrukcji pourazowej oraz stanów zapalnych części twarzowej czaszki i jamy ustnej. – Posiadamy endoskop z torem wizyjnym, pozwalający na wykonywanie operacji zatok bocznych nosa. Nasi pacjenci to ofiary wypadków komunikacyjnych (zwłaszcza na trasie E77), wypadków przy pracy, również w rolnictwie, a niekiedy przestępstw – uzupełnia dr Reymond.
Oddział posiada przydział na sześć miejsc szkoleniowych z chirurgii stomatologicznej i dwa z chirurgii szczękowo-twarzowej. Prowadzi również staże cząstkowe w innych specjalnościach stomatologicznych i medycznych. Przy oddziale działają dwie poradnie: chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Ewa Waluś

Archiwum