28 lutego 2013

Rozteki Prezesa

Nie przypuszczałem, że kiedyś uwierzę w to, iż na naszej planecie są „obcy”, czyli kosmici w ludzkiej skórze. Działają jak ludzie, tyle tylko, że wszystkim na złość. Wprowadzenie systemu eWUŚ miało służyć możliwości weryfikacji ubezpieczeń, ale „obcy” zmienili go tak, aby nie dopuścić do świadczenia medycznego, czyli leczenia chorych, którzy według eWUŚ są nieubezpieczeni, lub takich, których świadczeniodawca nie zdąży zweryfikować w ciągu doby. Dobry program został przez „obcych” zamieniony w kolejny system biurokratycznej tortury. Jeśli program, mający zidentyfikować 1 proc. nieubezpieczonych pacjentów, dopuszcza 10 proc. błędów we wprowadzanych danych, przynieść może więcej zamieszania niż pożytku i kosztuje zapewne drożej niż objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym owego 1 proc. obywateli. Pacjent nieubezpieczony trafiający do szpitala zostaje natychmiast objęty ubezpieczeniem socjalnym, a jeśli nie, to i tak z takiego obywatela nikt żadnych pieniędzy nigdy nie ściągnie. Czy ci „obcy” interesują się kolejkami do specjalistów, niedofinansowaniem i rosnącymi długami szpitali, zwiększającymi się wydatkami pacjentów na leki? Nie. Ale w telewizji minister uprawia propagandę sukcesu jak za komuny. Dość tego! 18.01.2013 r. na posiedzeniu ORL przyjęto większością głosów apel do posłów o głosowanie za odwołaniem ministra zdrowia, który szumnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 16.12.2011 r. wyrecytował listę mankamentów naszej ochrony zdrowia, zapowiadał ich naprawę, a zrobił coś wręcz przeciwnego. Większością swoich poczynań przyprawił nas o mdłości. Wstydzę się teraz, że to ja zgłosiłem projekt uchwały zawieszającej protest środowiska, dającej szansę wówczas nowemu ministrowi na mądre działania, tak dawno oczekiwane przez środowisko medyczne, a przede wszystkim przez pacjentów. Oczekiwania zamieniono w serię koszmarów.
Od 1.03.2013 r., niezależnie od funkcjonowania starej, zacznie działać nowa strona internetowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (www.oilwaw.org.pl). Ma być praktyczna, przejrzysta i ułatwiać dostęp do niezbędnych informacji i druków dotyczących spraw izbowych.
Zachęcam wszystkich do wchodzenia na nową stronę i przekazywania uwag, które posłużą stworzeniu sprawnego sposobu komunikowania się członków izby z jej strukturami. Za wszystkie merytoryczne uwagi z góry dziękuję. W następnych numerach „Pulsu” ukażą się artykuły na ten temat.

Słowo o wyborach
Niebawem na stronie internetowej ukażą się listy rejonów wyborczych z nazwiskami członków przypisanych do poszczególnych rejonów. Otrzymają Państwo też informacje listownie. Proszę o sprawdzanie swych nazwisk i zgłaszanie chęci zmiany rejonu wyborczego. Mam nadzieję na szeroki udział nas wszystkich w wyborach i powołanie aktywnych delegatów, którzy wzmocnią naszą izbę. Oby udało im się zmienić mentalność nieomylnej władzy i zwalczyć „obcych” na Ziemi.

Mieczysław Szatanek

Archiwum