6 marca 2013

Wspomnienie

Andrzej Werner ukończył przed wojną renomowane gimnazjum Wojciecha Górskiego. Po studiach stomatologicznych w AM w Warszawie pracował w szpitalu przy Barskiej i Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya jako chirurg szczękowy. Był lekarzem o niezwykle ciepłym stosunku do pacjentów, nauczycielem akademickim, wychowawcą kolejnych pokoleń chirurgów szczękowych. Mimo że od ponad 23 lat był na emeryturze, Jego kontakty z tym środowiskiem pozostały bardzo żywe.
Już w trakcie pracy zawodowej zaangażował się w działalność w samorządzie lekarskim, a emerytura pozwoliła Mu poświęcić tej działalności więcej czasu. Przez niemal ćwierć wieku był członkiem sądu lekarskiego OIL w Warszawie, od chwili jego powstania, jeszcze z prof. Janem Nielubowiczem – pierwszym prezesem OSL. Jako sędzia, wykonywał swoje zadania z właściwą Mu sumiennością, przygotowując się starannie do każdej rozprawy.
Niezwykle cenił odznaczenia przyznane Mu przez środowisko lekarskie – Laudabilis oraz Medal im. Jerzego Moskwy.
W pamięci tych, którzy Go znali, pozostanie na zawsze jako prawy i skromny człowiek, oddany pacjentom lekarz, ceniony za wiedzę i wyjątkowe zaangażowanie we wszystko, co robił.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL
Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

Archiwum