9 marca 2013

Z kart historii walki z rakiem

Książka ta składa się zarówno z nowych opracowań, przygotowanych przez zaproszonych autorów, jak i z przedruków wybranych prac dawnych. Przywołanie tekstów sprzed lat wydaje się uzasadnione, bowiem publikowane w ówczesnych rocznikach „Nowotworów”, pozostają nieznane młodemu pokoleniu, natomiast zachowały w pełni swą dokumentacyjną wartość. Pisane były z reguły przez osoby, które same tworzyły historię walki z rakiem w Polsce.
Pierwszy dział to zarys ogólnej historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii, poczynając od roli Marii Skłodowskiej-Curie w jego powstaniu, przez okres budowy, lata międzywojenne, heroiczny okres okupacji i Powstania Warszawskiego, odbudowę, aż po lata tworzenia nowego Centrum Onkologii na Ursynowie. Drugi zawiera historię powstawania poszczególnych dziedzin onkologicznych i jednostek organizacyjnych. Warto przypomnieć, że szereg tych dziedzin rodziło się w Polsce właśnie w murach gmachów przy ul. Wawelskiej. Trzeci dział przedstawia sylwetki pracowników szczególnie zasłużonych w dziejach instytutu. Czwarty – wspomnienia.
Rozdziały różnią się znacznie pod względem formy, objętości i ujęcia tematu, szczegółowości przypisów. Autorzy współcześni otrzymali daleko idącą autonomię, zachowano też w niemal niezmienionej formie teksty dawne. Przekaz ograniczono do okresu działalności instytutu przy ul. Wawelskiej, historię Centrum Onkologii na Ursynowie napiszą nasi następcy.

Prof. dr hab. med. Edward Towpik

Archiwum