7 kwietnia 2013

Muzeum w Ujazdowie

25 stycznia br. odbyła się uroczystość z okazji oddania po renowacji Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, które jest częścią Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.
Początki muzeum sięgają lat 90. XX w. Wtedy dzięki prof. Hannie Odrowąż-Szukiewicz powołano do życia Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. W 2003 r. w baszcie Zamku Ujazdowskiego otwarto Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie pod patronatem honorowym Wojskowego Instytutu Medycznego.
Stowarzyszenie i muzeum ściśle współpracują z Sekcją Historyczną ORL w Warszawie, co pozwoliło na organizowanie stałych spotkań, a także włączenie się w zeszłym roku po raz pierwszy do akcji Noc Muzeów, która cieszyła się dużym powodzeniem.
Nowa ekspozycja została wykonana przez Nicolasa Grospierre`a i Olgę Mokrzycką-Grospierre. Na jej otwarcie przybyło liczne grono lekarzy, varsavianistów i członków Stowarzyszenia Twórców Muzeum.
Wśród gości byli m.in.: dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie Witold Rużyłło, dyrektor WIM Grzegorz Gielerak, dyrektor Muzeum Farmacji w Warszawie Iwona Arabas, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Lech Królikowski, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Historii Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Janusz Kowalski oraz przewodniczący Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Jan Bohdan Gliński. NIL reprezentował wiceprezes Konstanty Radziwiłł, Okręgową Radę Lekarską – wiceprezesi Marta Klimowska-Misiak i Krzysztof Makuch. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Wojska Polskiego, a następnie gości powitała wicedyrektor CSW Joanna Szwajcowska. Grzegorz Gielerak podkreślił, jak ważna jest pamięć o naszej historii, cytując słowa marszałka Piłsudskiego – zresztą pacjenta Szpitala Ujazdowskiego – „Kto nie dba o historię, ten sam na szacunek nie zasługuje”.
Krzysztof Królikowski nawiązał do ciągle niezrealizowanego Narodowego Muzeum Medycyny na Ujazdowie. Takie placówki, jak Muzeum Farmacji, sala edukacyjna w Instytucie Onkologii przy ul. Wawelskiej, niedawno otwarte Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, są dla medycyny niczym jedno płuco. Drugim jest Dział Zbiorów Specjalnych GBL.

Krzysztof Królikowski,
Krzysztof Makuch

Archiwum