28 kwietnia 2013

Razem o cierpieniu

Lekarze, wolontariusze i duchowni dyskutowali o historii uśmierzania bólu, specyfice leczenia go i duchowych aspektach cierpienia podczas konferencji „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności”, którą 15 marca zorganizowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wspólnie z Wydziałem Teologicznym UKSW, Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ oraz organizacją Tydzień dla Życia.
– 36 proc. pacjentów oczekuje duchowego kontaktu z lekarzem. Takie spotkanie w wymiarze duchowym z człowiekiem cierpiącym jest niezwykle ważne – zaznaczył w podsumowaniu konferencji krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. prof. Stanisław Warzeszak. Prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek dodał, że okazanie choremu wsparcia nic lekarza nie kosztuje, a jest jedną z najważniejszych rzeczy w jego pracy. Ks. dr Marek Tatar z UKSW przekonywał, że powinnością lekarza jest leczenie bólu. – Kościół nigdy nie ogłosił apoteozy cierpienia – podkreślił.
Po konferencji odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, którego gościem był ks. prof. Warzeszak. Z okazji zbliżającej się Wielkanocy wszystkim lekarzom i ich bliskim złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

jw

Archiwum