12 kwietnia 2013

Z Mazowsza

Terapie ratujące życie

Pacjenci i lekarze protestują przeciwko zaleceniom NFZ uniemożliwiającym najciężej chorym na ostrą białaczkę szpikową, zespoły mielodysplastyczne i inne rzadkie nowotwory krwi dostęp do terapii ratujących życie.

– Decyzja o ograniczeniu finansowania została podjęta jednostronnie przez urzędników NFZ, bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem pacjentów czy lekarzy, a jej skutki uderzają w najsłabszą grupę chorych – cierpiących na MDS i inne rzadkie nowotwory krwi. W ich przypadku brak leczenia lub jego przerwanie oznacza zazwyczaj śmierć – mówi Jacek Gugulski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową i lider ruchu „Wspólna Droga 2012”.
Z informacji uzyskanych od lekarzy hematologów z różnych ośrodków w Polsce wynika, że NFZ, ograniczając finansowanie jedynej skutecznie przedłużającej życie terapii chorym z MDS, postawił lekarzy i administrację szpitali przed dramatycznym wyborem. – Jeśli będziemy leczyć chorych zgodnie z najlepszą naszą wiedzą i zawartym z NFZ kontraktem, będziemy zadłużali szpital. Jeżeli zaprzestaniemy leczenia, świadomie odbierzemy pacjentom szansę na życie. Nie możemy się na to zgodzić – mówi prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. – Azacytydyna, bo o tym leku mówimy, ma udokumentowaną licznymi badaniami skuteczność i dotychczas była refundowana w 100 proc. Dla tych pacjentów stanowi jedyną szansę na przedłużenie życia o wiele miesięcy, w niektórych przypadkach – nawet o kilka lat. To bardzo niewielka grupa chorych, w całej Polsce – kilkaset osób. Oszczędność dla budżetu państwa jest w skali całego kraju znikoma.
W liście otwartym do prezesa NFZ pacjenci hematologiczni zrzeszeni w ruchu „Wspólna Droga 2012” podkreślają, że szpitale nie mogą podawać leku kupionego przez pacjenta. Nie mogą też pobierać od pacjentów zapłaty ani dopłaty za leki, jakie im podają, nawet gdyby chorzy chcieli część kosztów wziąć na siebie. List kończy się apelem o natychmiastowe wycofanie tych potencjalnie tragicznych w skutkach zaleceń.

mkr

Konferencja w Grodzisku

12 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja „Transplantacja – dar życia. Jestem na tak”.

Prowadzący spotkanie prof. dr hab. n. med. Paweł Nyckowski poruszył wiele ważnych kwestii i rozwiał wiele wątpliwości, nie tylko ściśle związanych z medycyną, ale także ważnych z bardzo ludzkiego punktu widzenia. Omówiono m.in. aspekt religijny przeszczepów, kwestię decyzji rodziny, momentu uznania za zmarłego, zgody na pobranie narządów. Podczas spotkania głos zabrał również pacjent po przeszczepie, Maciej Popławski, który podzielił się swoimi przemyśleniami i wspomnieniami. Konferencję zrealizowano w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie mazowieckim”, którego założeniem jest uzyskanie społecznego poparcia dla dawstwa narządów pobieranych od osób zmarłych oraz dawców rodzinnych. Istotnym celem jest także zwiększenie liczby przeszczepów przez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. W ramach programu prowadzone są również działania edukacyjne, m.in. szkolenia dla nauczycieli oraz cykliczne konsultacje organizowane w mazowieckich szpitalach.

pk

Opieka w Bielanach

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach zostało wybrane w przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy Bielany na najem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bielanach-Zyłakach oraz pełnienie opieki medycznej w gminie Bielany.

Firma Centrum MD od 1 lipca 2013 r. będzie sprawowała kompleksową opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy Bielany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pielęgniarskiej, położniczej i lekarskiej.

pk

Program naprawczy w Sokołowie

26 lutego br. w budynku sokołowskiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości szpitala.

Program naprawczy został przedstawiony przez firmę konsultingową jako efekt audytu i analizy sytuacji finansowej, struktury organizacyjnej, a także zatrudnieniowej szpitala w latach 2007-2012. Propozycje obejmują działania w obszarach: działalności medycznej, zatrudnienia, organizacyjno-zarządczym, infrastruktury technicznej i finansów.

pk

Kurs w Kajetanach

Od 20 do 22 lutego br. w Światowym Centrum Słuchu odbywał się V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok.

Kolejna, piąta już edycja zgromadziła w Kajetanach ok. 80 uczestników z całego świata. Wykładowcami byli wybitni specjaliści z dziedziny rynologii i rynochirurgii. Kurs w Kajetanach cieszy się renomą na świecie i przyciąga najlepszych i najbardziej popularnych wykładowców i instruktorów gwarantujących najwyższy poziom merytoryczny szkolenia. To jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie szkolenie w tej dziedzinie, połączone z ćwiczeniami praktycznymi na świeżo mrożonych preparatach głów. Trzydniowy kurs składał się ze szkolenia teoretycznego oraz zajęć w laboratorium. Szkolenie teoretyczne obejmowało wykłady z anatomii i patologii zatok, leczenia zachowawczego, postępowania chirurgicznego i trwało dwa dni. W trzecim dniu uczestnicy, po obejrzeniu demonstracji technik endoskopowych i wysłuchaniu wyjaśnień, samodzielnie wykonywali zabiegi pod kierunkiem instruktorów.

pk

Trudna sytuacja mazowieckich szpitali psychiatrycznych

Marszałek Adam Struzik spotkał się z dyrektorami placówek prowadzących działalność leczniczą z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień.

Podczas spotkania omawiano problematykę niedostatecznego finansowania świadczeń realizowanych w placówkach, szczególnie w zakresie psychiatrii ogólnej oraz psychogeriatrii, co nie tylko zagraża dalszemu funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, ale może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Problemy placówek dyrektorzy zreferowali podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ, zwołanego przez marszałka województwa mazowieckiego, na którym obecny był również wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski. Obecna Rada została powołana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 21 stycznia br. na czteroletnią kadencję i ma charakter opiniodawczo-nadzorczy.

pk

Dla pacjentów

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Południe wydaje biuletyn „Gazeta Pacjenta”. Obok aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania licznych placówek lecznictwa na Pradze Południe, publikowane są w nim ciekawe artykuły dotyczące naszego zdrowia i szeroko pojętego dobrostanu człowieka, np. „Przyczyny niepowodzenia leczenia otyłości”, oraz szereg tekstów poruszających sprawy osób w podeszłym wieku i geriatrii. Są również artykuły poświęcone kulturze, np. „Co to znaczy dobra książka dla małego dziecka?”.

W końcowej części każdego numeru drukowana jest Krzyżówka Pacjenta. Całość ma ładną, kolorową szatę edytorską.

mkr

Archiwum