17 maja 2013

Medal dla zasłużonych

Medal im. prof. Jana Nielubowicza, patrona Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, to odznaczenie ustanowione w 2012 r. Przyznawane jest lekarzom, lekarzom dentystom i innym osobom za wybitne zasługi dla środowiska lekarskiego.
Podczas XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowani zostali: • Wojciech Nielubowicz (medal honorowy dla rodziny) • Jan Antczak • Mariusz Frączek • Zbigniew Tadeusz Jarząbek • Bożena Kryszałowicz • Jarosław Pniewski • Elżbieta Rusiecka-Kuczałek • Walerian Staszkiewicz • Mirosław Wielgos • Zbigniew Czernicki • Maciej Jędrzejowski • Mirosław Klukowski • Rafał Paluszkiewicz • Jerzy Polański • Krzysztof Romanowski • Henryk Skarżyński • Marek Stopiński • Tadeusz Tołłoczko • Edward Towpik • Maria Róża Walc • Jerzy Woy-Wojciechowski.

ach

Archiwum