24 maja 2013

Odznaczenia Laudabilis

Najwyższym odznaczeniem warszawskiego samorządu lekarskiego w roku bieżącym zostali uhonorowani: • Wiesław Dideńko, lekarz chirurg. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1973 r. Pracował pod kierunkiem profesorów: Wacława Sitkowskiego, Zbigniewa Religi, Wojciecha Noszczyka, Bolesława Górnickiego. Od 12 lat jest kierownikiem Oddziału Chirurgii Krótkoterminowej „ATTIS”. W samorządzie pracuje od II kadencji, członek Okręgowej Rady Lekarskiej, członek Prezydium ORL, sekretarz ORL • Zdzisław Annusewicz, lekarz dentysta. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1974). Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 1998 r. aktywny działacz Izby Lekarskiej, członek Prezydium ORL, wiceprzewodniczący ORL, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, intensywnie zaangażowany w prace Komisji Stomatologicznej ORL i NRL • Janusz Olbrycht, lekarz chirurg. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1951 r. 62 lata pracy zawodowej w stałym kontakcie z chorymi. Oddany swej pracy, skromny, nadzwyczaj pracowity, wspaniały kolega i nauczyciel • Konstanty Radziwiłł, lekarz medycyny rodzinnej. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1983 r. Doktor nauk medycznych. Od 1990 r. działa w samorządzie lekarskim. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, sekretarz NRL, prezes NRL przez dwie kadencje. Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich • Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk, magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. związana z samorządem lekarskim. Redaktor w „Gazecie Lekarskiej”, rzecznik prasowy NRL, a od 2002 r. rzecznik prasowy ORL w Warszawie i redaktor naczelna miesięcznika „Puls”, który dwukrotnie otrzymał tytuł najlepszego wydawnictwa wśród biuletynów izb lekarskich • Maria Sielicka-Gracka, lekarz pediatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1961). Działaczka „Solidarności”, posłanka na Sejm RP, aktywna w samorządzie lekarskim, członek Prezydium ORL, członek Komisji Etyki i Komisji Legislacyjnej ORL. Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” • Grzegorz Opolski, lekarz kardiolog. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1974 r. Prof. dr hab. n. med., konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik Katedry I Kliniki Kardiologii WUM. Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia. Redaktor naczelny „Kardiologii po dyplomie” • Olga Krzyżanowska, lekarz internista. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku w 1952 r. Od 1980 r. aktywna działaczka „Solidarności”, posłanka na Sejm RP, wicemarszałek Sejmu, senator RP. Działa na rzecz Muzeum Zamku i Szpitala na Ujazdowie, a także w sprawie ratowania Głównej Biblioteki Lekarskiej • Sławomir Nazarewski, lekarz chirurg. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1985). Dr hab. n. med., prorektor do spraw współpracy z regionem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest przedstawicielem rektora w Warszawskiej Radzie Polityki Zdrowotnej. Współpracuje z Okręgową Radą Lekarską w Warszawie • Anatol Święcicki, lekarz internista. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Kijowie w 1975 r. Prof. dr hab. n. med., prorektor do spraw klinicznych i kształcenia podyplomowego Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. Twórca Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w Kijowie, zrzeszającego ponad 300 lekarzy z 18 obwodów na Ukrainie. Współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, NIL oraz z izbami okręgowymi w Warszawie i Lublinie.

mkr
Fotografie: K. Jemioł

Archiwum