27 czerwca 2013

Forum studentów medycyny i młodych lekarzy

W kwietniu br. spotkali się w Warszawie studenci reprezentujący wszystkie uniwersytety medyczne w Polsce.
Jubileuszowe 30. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland zgromadziło 300 przedstawicieli środowiska akademickiego z 12 polskich uczelni.
Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu była „Pediatria – podstawy i rozwój”. Młodzi medycy dyskutowali również na temat bieżących problemów służby zdrowia, kierunku rozwoju stowarzyszenia i nowych projektów ogólnopolskich. W czterodniowym programie konferencji znalazły się 24 sesje tematyczne, a także wykłady specjalistyczne oraz warsztaty naukowe i z rozwoju osobistego.
Spotkanie rozpoczęły dwudniowe warsztaty naukowe „Pre-ZD”, podczas których około 100 studentów szkoliło się pod okiem wybitnych ekspertów na najwyższej jakości sprzęcie. Odbyły się m.in. pierwsze w Polsce warsztaty „ALS i BLS u dzieci”, „Transplantologia u dzieci”, „Warsztaty chirurgii laparoskopowej” oraz szkolenia interdyscyplinarne „Międzykulturowość w gabinecie” oraz „Nasz piękny umysł”. „Międzykulturowość…” to projekt, który porusza problemy związane z relacjami pacjent – lekarz w kontekście wyznawanej religii, orientacji seksualnej czy szeroko pojętej inności kulturowej. „Nasz piękny umysł” jest wprowadzeniem do nowego projektu, zainicjowanego przez oddział warszawski stowarzyszenia, łączącego neurologię, kongnitywistykę, psychiatrię, fizjologię oraz inne dziedziny i służącego poznaniu podstaw biologicznych świadomości i procesów psychicznych, dzięki którym postrzegamy świat, działamy i czujemy.
Właściwe ZD otworzył wykład inauguracyjny prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM prof. dr. hab. Marka Kulusa.
Na Gali Otwarcia 30. ZD IFMSA-Poland spotkali się studenci, władze uniwersytetu (m.in. dziekan II Wydziału Lekarskiego dr hab. Marek Kuch, prodziekan I WL prof. dr hab. Krzysztof Filipiak, kanclerz WUM Małgorzata Kozłowska), sponsorzy i inni zaproszeni goście. Program następnych dwóch dni wypełniały wykłady specjalistyczne i sesje tematyczne. Członkowie stowarzyszenia mieli okazję rozwijać swoje umiejętności zarządzania czasem, pracy w zespole, komunikacji z partnerami zewnętrznymi i pozyskiwania funduszy.
Honorowy patronat nad konferencją objęła Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Izabela A. Domańska
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, oddział Warszawa

Archiwum