6 czerwca 2013

Po 60 latach

To był jeden z pierwszych roczników studiujących po wojnie. W 1953 r. dyplomy Akademii Medycznej w Warszawie otrzymało około 290 lekarzy z 408 młodych ludzi, którzy rozpoczynali studia w 1948. Przez 60 lat znaczna ich część utrzymywała ze sobą kontakt, spotykając się co pięć lat. W roku bieżącym znów się spotkali.

Do pałacyku w Lesznie pod Warszawą przybyło około 45 osób. Niektórzy, choć bardzo chcieli, nie mogli przyjechać z powodu choroby lub niepełnosprawności. W utrzymaniu kontaktów i przyjaźni niezwykłą zasługę ma dr Irena Brydowska-Skórzewska, którą wybrano na starościnę już na pierwszym roku i pozostała nią do dziś. To ona organizuje spotkania, angażując do tego także swoją rodzinę.
Zebrani wspominali lata studiów i swych niezwykłych nauczycieli, wśród których było wielu wybitnych profesorów, twórców poszczególnych dziedzin polskiej medycyny. Opowiadali również o swoich zawodowych karierach i obecnym statusie. Kilkanaście osób nadal czynnie uprawia medycynę.
W spotkaniu wziął udział prof. Mieczysław Szostek, który jest wprawdzie – jak sam mówił – z nieco młodszego rocznika, ale w Lesznie reprezentował Stowarzyszenie Wychowanków AM w Warszawie. Odczytał także list od prof. Marka Krawczyka, rektora WUM, z gratulacjami. Okręgową Izbę Lekarską reprezentował wiceprezes Krzysztof Makuch, który powiedział m.in.: – Cieszę się, że państwo ciągle twórczo jesteście związani z medycyną, a tak serdecznie ze sobą. Mój rocznik świętuje „zaledwie” 30-lecie. Będąc tutaj, widzę, jak wiele jeszcze przed nami.
Krzysztof Makuch wręczył także Medale im. dr. Jerzego Moskwy sześciu osobom. Uhonorowano nimi: dr Teresę Augustynowicz-Aleksandrowicz, dr Teresę Brydowską-Skórzewską, dr. Zbigniewa Bednarskiego, dr Janinę Kucharską-Golinek, prof. dr. Andrzeja Kułakowskiego i dr Danutę Malinowską.

mkr

Archiwum