23 sierpnia 2013

Naukowa Fundacja Polpharmy po raz 11

Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy zdecydował, że w 11. konkursie na finansowanie projektów badawczych z jej środków granty otrzymają dwa projekty z listy rankingowej sporządzonej przez Radę Naukową.

Pierwszy grant otrzymał dr Remigiusz Worch z Instytutu Fizyki PAN na realizację projektu „Mechanizm oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi”. Celem tej pracy jest lepsze scharakteryzowanie wczesnych etapów inwazji wirusa grypy na poziomie molekularnym z zastosowaniem metod współczesnej biofizyki. Projekt dotyczy badań podstawowych, niemniej jednak jego rezultaty przyczynią się do lepszego zrozumienia zjawisk występujących
w początkowych etapach infekcji wirusem grypy, co będzie miało wpływ na zagadnienia związane z przygotowaniem nowych leków.
Drugi grant przyznano prof. dr. hab. n. med. Cezaremu Szczylikowi z Wojskowego Instytutu Medycznego na realizację projektu „Analiza modulacji aktywności inhibitorów kinaz tyrozynowych przez antagonistów receptora angiotensyny II w raku jasnokomórkowym nerki”. Ten wieloetapowy projekt ma na celu zbadanie wpływu wybranych leków na rozsiew i wznowę raka nerki. Złośliwe nowotwory nerek stanowią 3 proc. wszystkich przypadków nowotworów złośliwych u dorosłych, każdego roku liczba nowych zachorowań wzrasta o 2-4 proc., co czyni tę chorobę istotnym problemem klinicznym i społecznym.
Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała też, po raz czwarty, stypendia naukowe najzdolniejszym doktorantom medycyny i farmacji. Wśród dziesięciu wyróżnionych znalazł się Radosław Maksym, doktorant z WUM, którego promotorem jest dr hab. n. med. Paweł Włodarski.

mkr

Archiwum