1 grudnia 2013

Młodzi lekarze dołączyli do OIL w Warszawie

W listopadzie kilkuset młodych lekarzy i lekarzy dentystów, zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, odebrało prawa wykonywania zawodu podczas uroczystości w stołecznym hotelu Hilton. Lekarze i lekarze dentyści z najlepszymi wynikami z państwowych egzaminów końcowych zostali uhonorowani Nagrodą im. prof. Władysława Szenajcha oraz otrzymali nagrody rzeczowe.

Nagrodę im. prof. W. Szenajcha ustanowiło Prezydium ORL w Warszawie w grudniu 2011 r. Jej patron był znakomitym pediatrą i społecznikiem, który przypominał młodym lekarzom: „Prawdziwy lekarz stale pamięta, że jest przedstawicielem wolnej, pięknej, rozwijającej się nauki oraz człowiekiem, który wciela w życie głęboką etykę ludzką”. Większość swojego życia zawodowego związał z Warszawą, zmarł w 1964 r.
Nagroda jest trzystopniowa: zdobywca nagrody 1. stopnia otrzymuje 3000 zł netto, 2. stopnia – 2000 zł netto, a 3. stopnia – 1000 zł netto. Przysługuje ona lekarzom i lekarzom dentystom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Lekarskim/Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym (od 2013 r. Lekarskim/Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym).

W 2013 r. przyznano trzy nagrody 1. stopnia, otrzymały je: lekarki Małgorzata Litwiniuk i Magdalena Żychowska oraz lekarz dentysta Iwona Dulny. Nagrody 2. stopnia przyznano lekarkom Annie Krefcie i Joannie Przybek oraz dentystce Patrycji Ostapiuk, a 3. stopnia – lekarzowi Ziemowitowi Filipczakowi oraz dentystce Edycie Ciok. Ponadto lekarze i lekarze dentyści spoza podium, którzy jednak zdali egzaminy końcowe z wysokimi notami, otrzymali nagrody rzeczowe.
Zebrani wysłuchali wystąpień przedstawiciela organizatorów imprezy, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysława Szatanka oraz zaproszonych gości – prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczyka, dziekana II Wydziału Lekarskiego WUM prof. Marka Kucha, wicemarszałka województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka, przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie prof. Anatola Święcickiego. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, pokazując na licznych przykładach konkretnych osób (np. prezesa PZU, polityka, pracownika ogrodnictwa), jak różne ścieżki kariery można wybrać po ukończeniu studiów medycznych, podsumował, że jednak „najlepiej być po prostu lekarzem”.
Uroczystość wzbogaciły krótkie koncerty: fortepianowy, w wykonaniu dr. Cezarego Olszewskiego, i chóru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pod batutą Beaty Herman.

jw

Archiwum