7 lutego 2018

Wybitni pediatrzy zasłużeni dla polskiej pneumonologii

W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 2 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja poświęcona pediatrom zasłużonym dla polskiej pulmonologii.

Wspominano: prof. Henryka Brokmana, prof. Franciszka Groëra, prof. Marię Halinę Zapaśnik-Kobierską, Irenę i Jana Rudników, prof. Magdalenę Hanicką. Sesja została przygotowana przez dr. hab. n. med. Piotra Gutkowskiego i Grupę ds. Historii, Sekcję Gruźlicy PTChP pod kierownictwem prof. Zofii Zwolskiej, a także Mazowiecki Oddział PTChP oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Konferencję współsponsorowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, którą reprezentowali: dr n. med. Maria Ciesielska – przewodnicząca Sekcji Historycznej, i lek. Krzysztof Królikowski – pełnomocnik prezesa ORL ds. Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie im. prof. Zbigniewa Religi.

Krzysztof Królikowski

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum