28 marca 2015

Nagrody św. Kamila 2015

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego kapituła Nagrody św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, uhonorowała osoby szczególnie zasłużone. Nagroda została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – ojców kamilianów, oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich. „Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w służbie chorym” przyznano prof. dr. n. med. Bohdanowi Maruszewskiemu z CZD, pielęgniarce Filomenie Bieleckiej, założycielowi Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię Bogdanowi Gajewskiemu i twórcy Puckiego Hospicjum ks. dr. Janowi Kaczkowskiemu.
W kategorii „Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących” nagrodę główną otrzymał prof. Janusz Skalski z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a wyróżnienia – płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z WIM oraz Małgorzata Murawska, pielęgniarka z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
Wśród stowarzyszeń i organizacji pacjentów nagrodzono Polskie Towarzystwo Stomijne POL–ILKO, a wyróżniono MATIO Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
W kategorii „Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną” nagrodę otrzymał dziennikarz Zbigniew Wojtasiński, a wyróżnienia dziennikarki Anna Jarosz i Anna Sojka oraz aktor Dariusz Gnatowski.

mkr

Archiwum