26 marca 2019

Dostęp do rehabilitacji

Wiele kontrowersji narosło wokół wyników postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, które Mazowiecki Oddział Wojewódzki przeprowadzał w latach 2017–2018. Szczególnie krytyczne głosy dotyczą świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym.

Do czasu ogłoszenia nowych konkursów dostępność świadczeń ambulatoryjnych była różna w różnych częściach województwa. W realizacji usług brały udział wyspecjalizowane podmioty, których wysokie kontrakty powodowały koncentrację realizacji świadczeń w kilku powiatach województwa mazowieckiego. Efektem była sięgająca dwunastokrotności różnica w dostępie do świadczeń mierzona jako nakłady na 10 tys. mieszkańców w powiatach. Trzeba pamiętać, że w przypadku trybu ambulatoryjnego pacjent musi codziennie dojechać do placówki medycznej.

Przy planowaniu postępowań konkursowych punktem wyjścia dla MOW NFZ było obliczenie kwot postępowań w ten sposób, by przynajmniej częściowo zmniejszyć różnice dostępności pomiędzy powiatami. Drugim czynnikiem, wpływającym na obliczenia do konkursu, było wydzielenie fizjoterapii ambulatoryjnej w trybie domowym jako odrębnego zakresu świadczeń – wcześniej świadczenia domowe realizowane były obowiązkowo w ramach zakresu ambulatoryjnego. Konsekwencją był podział środków, przeznaczonych na zabiegi fizjoterapii, w każdym powiecie na dwa odrębne postępowania.

Jednak, porównując nakłady na rehabilitację ambulatoryjną i domową, trzeba zauważyć, że minimalna dostępność (czyli liczba punktów przeznaczonych na zabiegi na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych powiatach) wzrosła z 36 tys. w 2015 r. do ponad 86 tys. w 2018. Jednocześnie średnie nakłady na rehabilitację w województwie mazowieckim zwiększyły się z 260 do 300 tys. punktów. Jednocześnie wydzielenie fizjoterapii domowej jako odrębnego zakresu świadczeń pozwoliło na przeznaczenie ponad 8 proc. środków na zabiegi realizowane w domu (poprzednio obowiązujące przepisy nakazywały przeznaczenie 2 proc. wartości kontraktów na świadczenia w domu pacjenta, co i tak często było omijane przez świadczeniodawców).

Tak przeprowadzone konkursy w naszym przekonaniu poprawiły dostępność świadczeń dla pacjentów.  

Michał Dzięgielewski,

zastępca dyrektora ds. medycznych

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum