1 kwietnia 2021

Wybory delegatów na OZL – to proste!

Trwa proces wyborczy, a jego zwieńczeniem będzie przyszłoroczny zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego delegaci wybiorą nowe władze izby. Historia dowodzi, że samorządność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią dbać i warto ją doceniać. Jak korzystać ze swoich uprawnień wyborczych, wyjaśnia przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Ewa Miękus-Pączek w rozmowie z Michałem Niepytalskim.

We wcześniejszych wyborach delegatów frekwencja nie dopisywała…

Członkowie naszej izby nie biorą udziału w procesie wyborczym powszechnie, o czym świadczy fakt, że w ostatniej, VIII kadencji wybranych zostało 207 delegatów, więc mieliśmy minimalne kworum. Warto podkreślić, że udział w procesie wyborczym to proste zadanie, zwłaszcza że głosować można korespondencyjnie, do czego zachęcamy ze względu na pandemię. Dla ułatwienia lekarze otrzymują z pakietem wyborczym zaadresowaną kopertę zwrotną, a opłata za list przeniesiona jest na OIL.

Gdzie można sprawdzić rejon, do którego lekarz został przypisany, oraz adres, pod jakim przyjdzie pakiet wyborczy?

Obecnie Okręgowa Komisja Wyborcza pracuje nad utworzeniem rejonów, do których w kolejnym etapie będziemy przyporządkowywać lekarzy. To żmudna praca. Kiedy zapadną uchwały w tej sprawie, listy zostaną opublikowane na stronie internetowej izby. Poza tym udostępniamy lekarzom numery telefonów do siedziby izby w Warszawie oraz delegatury w Radomiu (patrz: grafika na stronie obok), pod którymi można zasięgnąć wszelkich informacji związanych z wyborami. Oczywiście, listy udostępnimy w obu wspomnianych miejscach, dzięki czemu każdy lekarz odwiedzający izbę będzie się mógł z nimi zapoznać.

Skąd komisja czerpie informacje o tym, jak tworzyć rejony i do jakiego rejonu przypisywać lekarzy?

Zgodnie z regulaminem wyborczym, rejony mogą obejmować jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego lub grupy lekarzy. Jeśli chodzi o przypisywanie poszczególnych osób do rejonów, obowiązkiem komisji jest podejmowanie decyzji opartych na danych z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Niestety, informacje nie są przez część kolegów lekarzy i lekarzy dentystów regularnie aktualizowane, szczególnie dotyczące miejsca zatrudnienia, choć można tego dokonać drogą e-mailową, pocztą lub osobiście w izbie. Ponieważ staramy się, by rejonizacja jak najlepiej odzwierciedlała rzeczywistość, zwróciliśmy się do dyrektorów dużych placówek medycznych o udostępnienie list lekarzy zatrudnionych w określonej jednostce. Zaznaczam, że są to dane, o które mamy prawo występować, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, bo chodzi o imię, nazwisko i numer PWZ, którymi i tak dysponujemy. Nie możemy natomiast prosić o adresy lekarzy, dlatego raz jeszcze podkreślam, jak ważne jest, by lekarze osobiście aktualizowali swoje dane kontaktowe.

Jak zwykle przebiegają wybory delegatów?

Najpierw trzeba zgłosić kandydatów na delegatów spośród osób przypisanych do danego rejonu. Formularze planujemy udostępniać najróżniejszymi kanałami, szczegółowych informacji będziemy udzielać w dalszym ciągu procesu wyborczego. Kiedy zacznie się głosowanie korespondencyjne, każdy dostanie kopertę z instrukcją głosowania korespondencyjnego, kartą do głosowania i kopertą zwrotną, do której należy włożyć kartę z oddanym głosem.

Czy lekarz przypisany przez komisję wyborczą do danego rejonu ma możliwość przeniesienia się do innego?

Oczywiście. Należy jednak zaznaczyć, że oprócz podziału na rejony ustalamy także podział na obszary. To większe jednostki, takie jak cała Warszawa czy obszar siedlecki. W obrębie tych obszarów będzie swoboda przenoszenia się z rejonu do rejonu. Natomiast przeniesienie się w ramach większych jednostek będzie wymagało przedstawienia wiarygodnej informacji potwierdzającej, że lekarz pracuje w innym obszarze niż ten, w którym znajduje się rejon, do jakiego go początkowo przyporządkowano.

Czy lekarze już teraz powinni zapamiętać jakieś daty w kontekście wyborów?

8 marca 2021 r. minął termin, do którego grupy lekarzy mogły zgłosić, że chcą mieć własny rejon, niepowiązany z placówką medyczną ani z jednostką samorządu terytorialnego. Dalsze kroki wskazane zostały w kalendarzu wyborczym. Zaznaczę jednak, że podane w nim terminy nie są sztywne. Nie można ich przekraczać, nie wykluczamy jednak, że któryś etap przygotowań uda nam się zakończyć wcześniej, żeby np. wydłużyć termin zgłaszania kandydatów na delegatów.

W skład Okręgowej Komisji Wyborczej wchodzą: Ewa Miękus-Pączek (przewodnicząca), Jacek Piątkiewicz (wiceprzewodniczący), Piotr Kuchta (sekretarz), Janusz Pachucki, Julian Wróbel.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum