28 kwietnia 2015

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ‚Akademię Boremlowską’

W listopadzie 1944 r., kiedy lewobrzeżna Warszawa zajęta była jeszcze przez wojska niemieckie, w tymczasowej siedzibie Szpitala Przemienienia Pańskiego, w budynku szkolnym przy ul. Boremlowskiej 6/12 na Grochowie, reaktywowano Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo odbywały się wykłady i ćwiczenia dla starszych roczników (III-V) – kontynuacja zajęć rozpoczętych w ramach konspiracyjnego nauczania medycyny podczas okupacji, przede wszystkim w tzw. Szkole Zaorskiego. Ze względu na ówczesny adres szpitala i wydziału okres ten nazwano później nieco żartobliwie „Akademią Boremlowską”.
W 70 lat później JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk ufundował tablicę upamiętniającą tamte wydarzenia. Została uroczyście odsłonięta 8 stycznia 2015 r. przy wejściu do budynku obecnego Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka, gdzie w 1944 r. mieściła się „Akademia Boremlowska”. Dokonał tego JM Rektor prof. Marek Krawczyk w towarzystwie zastępcy burmistrza Pragi Południe Jarosława Karcza i dyrektor gimnazjum Lilli Foty-Giedz. Uczniowie przygotowali bardzo staranną oprawę uroczystości, podkreślając, jak cenią tak ważny fakt w dziejach budynku, w którym uczą się obecnie. Inicjatorem umieszczenia pamiątkowej tablicy w miejscu, w którym zaczynała się powojenna historia akademickiej medycyny w Warszawie, był prof. Edward Towpik, dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

et

Archiwum