28 kwietnia 2015

Z Delegatury Radomskiej

Zawieszone oddziały w radomskim szpitalu?

Problemy w radomskiej służbie zdrowia zdają się nie mieć końca. Z powodu odejścia lekarzy Mazowiecki Szpital Specjalistyczny chciał zawiesić działalności dwóch oddziałów.
Jednak wojewoda mazowiecki nie wyraził na to zgody.


W lecznicy zamierzano od 1 kwietnia czasowo zamknąć oddziały dziecięcy i wewnętrzny I. Kłopoty pediatrii rozpoczęły się po odejściu dotychczasowej kierowniczki. Na oddziale pozostał wówczas tylko jeden specjalista II stopnia, co spowodowało, że placówka przestała spełniać kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który wymaga zatrudnienia przynajmniej dwóch lekarzy z odpowiednią specjalizacją.
Kierownictwo szpitala próbowało ratować sytuację. Ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika pediatrii, jednak nie pojawił się nawet jeden chętny do objęcia tej posady.
W międzyczasie wypowiedzenia złożyło kolejnych sześciu lekarzy, co oznacza, że od kwietnia oddział dziecięcy będzie pozbawiony personelu lekarskiego. Równie niepokojące wieści napłynęły z I Oddziału Internistycznego, gdzie zrezygnowało siedmiu lekarzy z dziesięcioosobowej ekipy, w tym kierownik, dr Sławomir Narożnik, który w wypowiedzi dla PAP wyjaśnił: „Ludzie nie chcą pracować w szpitalu, bo brakuje łóżek internistycznych i praca jest wyjątkowo ciężka. Ja też nie chcę dostać zawału. Biurokracja jest teraz taka, że 90 proc. czasu powinniśmy poświęcać na papierki, a tylko 10 proc. zostaje dla pacjenta”.
Lekarz przypomina, że oddział obliczono na 40 łóżek, a często przyjmowanych jest niemal dwa razy więcej pacjentów. Wielu z nich leży na korytarzach lub w świetlicy, muszą czekać w kolejce do toalet. Mimo to, NFZ nie chce się zgodzić na większy kontrakt i dodatkowe łóżka na oddziale.
– Jeszcze, żeby w medycynie wszędzie było ciężko, to człowiek by myślał: mnie jest ciężko i koledze ciężko. Ale jest tak, że jedni sobie chodzą na siedem godzin do pracy, wypisują 50 recept, myślę tu o POZ-ach, mają wolne wieczory, soboty, niedziele, i zarabiają więcej niż ten, kto w szpitalu ma dwie soboty lub dwie niedziele wolne w miesiącu. Takie są teraz dysproporcje – powiedział dr Narożnik.
Masowa rezygnacja lekarzy zaskoczyła kierownictwo lecznicy, które próbowało zachęcić do pracy na internie i pediatrii medyków z innych placówek, zwłaszcza z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Bezskutecznie. Stąd decyzja o zawieszeniu działalności dwóch oddziałów na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca.
Jednak wniosek musiał zyskać akceptację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda nie zgodził się na czasowe zamknięcie oddziałów. – Spowodowałoby to ryzyko braku zabezpieczenia medycznego mieszkańców Radomia w tym obszarze. Nie ma również możliwości wyznaczenia zastępstwa przez okoliczne szpitale, ze względu na sezon zachorowań, nawet czasowego. Negatywna była też opinia konsultantów w dziedzinach interny i pediatrii – wyjaśniła Ivetta Biały, rzecznik prasowy wojewody Jacka Kozłowskiego.
Gotowość udzielenia wsparcia stronom konfliktu w szpitalu wyraziła Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. – Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, możemy wystosować do ministra pracy wniosek o wyznaczenie z listy mediatorów osoby z misją dobrej woli oraz wytypować swojego przedstawiciela jako bezstronnego obserwatora – powiedziała Anna Karpińska, sekretarz WKDS w Warszawie.
Kierownictwo szpitala liczy, że w najbliższym czasie uda się ponownie zebrać zespoły lekarskie. Nadzieje są wiązane z odbywającymi się w marcu egzaminami specjalizacyjnymi. Czy wśród specjalistów znajdą się chętni do pracy w MSS? Czas pokaże.

Rafał Natorski


Konkurs z szerokim uśmiechem

„Uśmiechaj się przez całe życie” – to hasło konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zorganizowanego przez Delegaturę Radomską Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Temat konkursu nawiązuje do hasła tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, obchodzonego uroczyście 20 marca. O potrzebie promowania wśród młodych ludzi troski o higienę świadczą katastrofalne wnioski z ostatniego raportu Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że prawie 4 miliony Polaków w ogóle nie myje zębów, a próchnica występuje już u sześciolatków.
Na szczęście uczestnicy konkursu wiedzą, jak zachować piękny uśmiech przez całe życie. Prace wykonali różnymi technikami plastycznymi. Oceniało je jury, w skład którego weszli nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury i sekretarz ORL Ewa Miękus-Pączek. Młodzi artyści zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: do 7 lat, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich i wyższych. Uroczysty wernisaż pokonkursowej wystawy i wręczenie nagród oraz wyróżnień zaplanowano na 20 marca w MDK.
To już trzeci konkurs plastyczny związany ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej. Na poprzedni wpłynęło 182 prac malarskich i rysunkowych z 15 placówek oświatowych Radomia. Jury podkreślało wysoki poziom artystyczny, niestosowanie schematów i dobry warsztat, szczególnie najmłodszych autorów.

raf


Posiedzenie Prezydium ORL w Radomiu

11 marca 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Zorganizowano je w nowej siedzibie Radomskiej Delegatury, która obecnie mieści się w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy w centrum miasta, przy ul. Rwańskiej 16.

Podczas posiedzenia Prezydium dyskutowało m.in. o wydarzeniach w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (szczegóły w artykule obok). Prezes Andrzej Sawoni zapewnił, że OIL, stojąca na straży właściwego wykonywania zawodu, a więc i bezpieczeństwa pacjentów, deklaruje pomoc w rozwiązaniu konfliktu i będzie sytuację monitorować.

mkr

Archiwum