13 kwietnia 2017

Gruźlica w liczbach

Choroby płuc

Według WHO w 2015 r. na świecie zachorowało na gruźlicę 10,4 mln osób, a 1,4 mln zmarło z tego powodu. 60 proc. chorych to mieszkańcy Indii, Indonezji, Chin, Nigerii, Pakistanu i RPA. U 480 tys. ludzi wykryto gruźlicę wielolekooporną (MDR-TB), wywołaną przez prątki uodpornione na dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Szacuje się, że najwięcej chorych na MDR-TB mieszka w Chinach, Indiach i Rosji. W 2014 r. w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zarejestrowano 58 tys. przypadków gruźlicy. Współczynnik zapadalności wyniósł 11,9 na 100 tys. mieszkańców. Krajem notującym najwyższą zapadalność była Rumunia (79,7 na 100 tys.), najniższą – Islandia (2,7 na 100 tys.). Połowa chorych na gruźlicę w UE/EOG pochodziła z Rumunii (27 proc.), Wielkiej Brytanii i Polski. 27 proc. przypadków gruźlicy w UE/EOG stwierdzono u osób urodzonych poza krajem zgłaszającym zachorowanie lub posiadających inne obywatelstwo. 74 proc. cudzoziemców chorych na gruźlicę, zarejestrowanych w UE/EOG,  zgłosiły Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania. W Islandii wszyscy chorzy na gruźlicę (8 przypadków) byli cudzoziemcami. Cudzoziemcy stanowili też ponad 90 proc. chorych na gruźlicę  w Norwegii, Szwecji i na Malcie. Najwyższy odsetek przypadków gruźlicy MDR-TB odnotowano w Estonii, na Litwie i Łotwie. W Polsce w 2015 r. do Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, prowadzonego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zgłoszono 6430 przypadków, o 2157 mniej niż w roku 2006 i 268 mniej niż w 2014. Zapadalność wynosiła 16,7 na 100 tys., a średnia wieku chorych na gruźlicę – 53,7 lat. Mężczyźni stanowili 69,3 proc. chorujących. Najwyższą zapadalność na gruźlicę u mężczyzn i kobiet stwierdzono na Śląsku. Gruźlicę wielolekooporną rozpoznano u 35 osób, w tym u 5 cudzoziemców. Ogółem wśród chorych na gruźlicę  zarejestrowanych w 2015 r. było 52 cudzoziemców (0,8 proc.). Według danych GUS w 2014 r. gruźlica była przyczyną zgonu 526 osób. Nie doszło do zgonu w grupie dzieci do 14 lat, w grupie  wiekowej od 15 do 19 lat odnotowano 1 zgon. Celem WHO do 2035 r. jest redukcja o 95 proc. liczby zgonów z powodu gruźlicy w porównaniu z zanotowaną w 2015 r. i zmniejszenie średniej zapadalności na gruźlicę na świecie poniżej 10 przypadków na 100 tys. ludności. Tegoroczny Światowy Dzień Gruźlicy, przypadający 24 marca, obchodzony był pod hasłem „Unit to End TB – Zjednoczmy się, by zwalczyć gruźlicę”.

ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum