9 kwietnia 2018

Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie

Z zagranicy

12 października 2017 r., równo w rocznicę działalności, Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi. Uroczystość poprzedził koncert wybitnego kompozytora Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz w Sali Złotej Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy. Koncert odbył się dzięki Fundacji Polsko-Ukraińskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Wśród gości znaleźli się: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prorektor WUM prof. Barbara Górnicka, dziekan V Wydziału Medycznego PAN prof. Witold Rużyłło, prezes ORL w Warszawie Andrzej Sawoni, sekretarz ORL Ewa Miękus- -Pączek, autor niniejszego tekstu, a także – co najważniejsze – rodzina profesora: żona Anna Wajszczuk-Religa i syn Grzegorz Religa. Aktualnie Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie im. prof. Zbigniewa Religi liczy 7 tys. woluminów. Jest ważnym miejscem na polskiej mapie Kijowa. Tutaj odbywają się promocje książek, np. empendium „Interna” Andrzeja Szczeklika w wersji ukraińskiej pod red. Anatola Święcickiego, promocja książki Pretti Agriwal. Tu również mają miejsce kursy języka polskiego prowadzone przez Instytut Polski w Kijowie. PBM wzbogaciła się także o pamiątki po profesorze Relidze przekazane przez dr Annę Wajszczuk-Religę.

O historii powstania biblioteki pisaliśmy w „Pulsie” nr 6–7/2016. 

kk

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum