12 maja 2021

Warszawa przeciwko przemocy w rodzinie

Warszawski Urząd Miasta, dostrzegając problem przemocy w rodzinie, wyszedł z inicjatywą, która jest skierowana do medyków i placówek medycznych. Ratusz podkreśla w niej wagę wystawianych przez lekarzy zaświadczeń dla osób doznających przemocy. O szczegółach przedsięwzięcia mówiła „Pulsowi” Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet.

 

Na czym polega państwa inicjatywa?

 

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w miejskich podmiotach leczniczych modelowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy. Chodzi o specjalną ścieżkę postępowania w celu uzyskania zaświadczeń lekarskich przez pacjentów, którzy zgłaszają się jako osoby doznające przemocy. Z informacji przekazywanych nam przez organizacje pozarządowe, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wynika, że nie wszyscy lekarze znają specyfikę tego problemu i mają wiedzę o obowiązkach, jakie na nich nakłada ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Chodzi o to, że są zobowiązani do wydawania bezpłatnych zaświadczeń na podstawie badania takiego szczególnego pacjenta. Zamierzamy położyć nacisk na przestrzeganie ustawowych zobowiązań w miejskich podmiotach medycznych. Dlatego zwróciliśmy się do wszystkich tych placówek o wprowadzenie w regulaminach organizacyjnych szczegółowego trybu postępowania w omawianych przypadkach. Zaczęliśmy od pięciu placówek, które zostały wytypowane jako modelowe. W chwili naszej rozmowy połowa z 24 miejskich jednostek medycznych już zaktualizowała regulaminy.

 

Na czym dokładnie polega opisany w regulaminie tryb wydawania zaświadczeń?

Zaproponowaliśmy zmiany mające na celu ujednolicenie metody postępowania z osobami doświadczającymi przemocy, w tym sposobu wypełniania zaświadczeń, by były w nich zawarte bardzo precyzyjne informacje o stanie zdrowia, a także rodzaju, możliwych przyczynach i czasie powstania obrażeń u osoby badanej. Wzór zaświadczenia jest częścią rozporządzenia ministra zdrowia, jednak sposób wypełnienia tego dokumentu bywa różny. Dodatkowo zalecamy, by w miejskich podmiotach medycznych osoba, która zgłasza się jako doznająca przemocy w rodzinie, była niezwłocznie kierowana do lekarza najbardziej właściwego do zajmowania się podobnymi sprawami. Chodzi tu przede wszystkim o lekarzy dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko posiadających kwalifikacje formalne. Personel medyczny ma zostać przeszkolony w tym zakresie.

Zaświadczenie od lekarza nie ma mocy dowodowej w sądzie. Jaki więc jest sens szczegółowego opisywania wszystkich obrażeń?

Faktycznie dla sądu moc dowodową ma tylko opinia lekarza będącego biegłym z zakresu medycyny sądowej, która jest wydawana w toku postępowania. Może ją zlecić prokurator lub sąd. Wówczas jest bezpłatna. Można też do biegłego zwrócić się prywatnie, ale wtedy trzeba za opinię zapłacić. Należy jednak dodać, że często opinie wydawane są jakiś czas po zdarzeniu będącym przedmiotem postępowania przed sądem czy w prokuraturze. Wtedy biegły bierze pod uwagę całą dostępną dokumentację związaną z tym zdarzeniem. I tu właśnie zaświadczenie sporządzone przez lekarza staje się istotne. Dlatego powinno być kompleksowe, by można na jego podstawie wydać opinię.

Co spowodowało, że miasto wychodzi z tą inicjatywą akurat teraz?

Problem przemocy w rodzinie stał się jeszcze bardziej palący z nastaniem pandemii. Długotrwałe przebywanie w domach w wielu przypadkach negatywnie wpłynęło na jakość życia rodzinnego, co pokazują statystyki. Dlatego nie chcemy poprzestawać na wprowadzaniu zmian wyłącznie w miejskich placówkach leczniczych. Zachęcamy, by przedstawione przez nas rozwiązania adaptowały także inne jednostki. Stąd pomysł, by z naszymi propozycjami próbować trafić do odbiorców za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarskiej. <

Rozmawiał Michał Niepytalski.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum