29 maja 2014

Z Mazowsza

Uroczystość na Żoliborzu

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 27 marca br. na warszawskim Żoliborzu odbyło się uroczyste spotkanie pracowników SPZZLO Warszawa-Żoliborz połączone z odznaczeniem najbardziej zasłużonych. W uroczystości, zorganizowanej na Bielańskiej Scenie Kameralnej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz stolicy i dzielnic Żoliborz, Bielany i Łomianki, radni m.st. Warszawy, dyrektorzy innych zakładów opieki zdrowotnej.

Zakład obchodzi w tym roku 15. rocznicę usamodzielnienia się. Siedmiu pracowników wyróżniono Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego, odznakę „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznano 29 pracownikom. Tytuł laureata w kategorii „Organizacja Ochrony Zdrowia” (najwyższe wyróżnienie w XVI Konkursie Mazowieckiej Nagrody Jakości oraz potwierdzenie najwyższej jakości usług medycznych i skutecznego zarządzania, zgodnie z wytycznymi Total Quality Management) otrzymała dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego w Polsce. Obejmuje opieką medyczną ponad 200 tys. pacjentów, głównie mieszkańców warszawskich dzielnic: Żoliborza i Bielan oraz miasta i gminy Łomianki. W skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w których funkcjonuje około 100 poradni i pracowni diagnostycznych. Szeroka gama udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i ortodoncji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, transportu medycznego oraz diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i wysokospecjalistycznej, zapewnia efektywną obsługę pacjentów.

mkr


Nowy oddział w Sochaczewie

W marcu br. w sochaczewskim Szpitalu Powiatowym miało miejsce uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego Oddziału Położniczego.

Oprócz niezbędnych prac remontowych w ramach inwestycji dokonano przebudowy oddziału w celu wydzielenia dodatkowych pomieszczeń, dzięki czemu zwiększył się komfort zarówno personelu, jak i pacjentek. Na oddziale zostały uruchomione dwie izby przyjęć. Jedna przeznaczona jest do standardowych przyjęć, z drugiej korzystać będą kobiety rodzące. Nowością w szpitalu są pojedyncze sale porodowe. Do tej pory porody odbywały się na wspólnej, kilkustanowiskowej sali, a liczba porodów rodzinnych była ograniczona. Sale Miętowa i Lawendowa, nazwane tak od kolorystki wykończenia, zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. wielofunkcyjne łóżko porodowe składane, umożliwiające rodzącej przyjmowanie różnych pozycji bez wstawania. W pokoju znajdują się oddzielnie: prysznic, toaleta, wanna do porodu oraz kącik dla noworodka, w którym dziecko jest ważone, mierzone i badane przez lekarza. Na oddziale stworzono specjalny pokój laktacyjny, w którym pacjentki mogą w cichej i spokojnej atmosferze nakarmić noworodka. Oprócz wygodnego fotela mają do dyspozycji przewijak, aby bez wychodzenia z pokoju mogły pielęgnować dziecko. Pacjentki w każdej chwili mogą również wrócić na oddział, uzyskać konsultację w poradni laktacyjnej, udzielana jest im wszelka pomoc związana z połogiem.


Nowy sprzęt w Żurominie

Szpital w Żurominie wzbogacił się o nowe łóżka i lampy operacyjne.

W lutym br. na sale chorych trafiło 17 łóżek szpitalnych i 3 łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne z szafkami. Będą służyły chorym na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wartość inwestycji to 87 447,60 zł. Szpital zakupił również dwie nowe lampy operacyjne, które zastąpią 33-letnie poprzedniczki. Jedna z podwójnych lamp operacyjnych została zainstalowana na bloku operacyjnym, druga w sali cięć cesarskich, znajdującej się przy trakcie porodowym. Lampy z montażem kosztowały 71 064 zł. Placówka wzbogaciła się też o 3 nowe kardiomonitory, które będą służyć do przyłóżkowego monitorowania pacjenta. Rozpoczęły pracę na Oddziale Wewnętrznym, w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Zastąpiły 15-letni sprzęt. Kosztowały 107 999,99 zł. W sumie w szpitalu przybyło sprzętu za 266 511,59 zł.


Prezydent odznaczył

Kierownik SP ZOZ w Borowiu Edward Dąbrowski został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Uroczystość odbyła się 3 marca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W imieniu głowy państwa medal wręczył wojewoda Jacek Kozłowski. O przyznanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę zabiegał wójt gminy Borowie, podkreślając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie przez Edwarda Dąbrowskiego obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także działalność w życiu społeczności lokalnej. Jak napisano we wniosku o odznaczenie, Edward Dąbrowski kieruje Zakładem Opieki Społecznej w Borowiu nieprzerwanie od 1982 r. Niełatwą pracę administracyjną łączy z wykonywaniem zawodu lekarza. Ośrodek zdrowia jest jedną z najlepiej funkcjonujących placówek tego typu w powiecie i regionie. W 2010 r. za pozyskane środki unijne wykonano gruntowny remont budynku SP ZOZ. W efekcie zwiększył się dostęp do lekarzy i personelu medycznego, placówka wzbogaciła się też o nowoczesne wyposażenie. Dzięki dobremu zarządzaniu stale zwiększa się liczba pacjentów zapisanych do lekarzy. W SP ZOZ przyjmują lekarze: chorób wewnętrznych, pediatra i lekarz rodzinny, dentysta oraz kardiolodzy, diabetolog i ginekolog.


Powiaty o ratownictwie

Ratownictwo medyczne po zmianach w 2012 r. oraz rola samorządów w rozwoju transplantologii – to główne tematy Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, który odbył się 6-7 marca br. w Chlewiskach.

O roli samorządów powiatowych w rozwoju transplantologii w Polsce mówili Elżbieta Nawrocka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia MUW, oraz prof. dr hab. Paweł Nyckowski. W województwie mazowieckim od 2010 r. realizowany jest program „Partnerstwo dla Transplantacji”, który służy przede wszystkim zwiększeniu liczby dokonywanych przeszczepów narządów oraz uzyskaniu społecznego poparcia dla tej działalności. Dotychczas odbyło się m.in. 8 spotkań w środowisku medycznym, 19 konferencji dla uczniów i nauczycieli, 4 konferencje naukowe „Transplantacja Darem Życia” oraz 12 imprez plenerowych, podczas których pozyskano 168 potencjalnych dawców szpiku. Ponadto od 2012 r. odwiedzono 10 mazowieckich szpitali z wysokim potencjałem dawstwa, aby wypracować skuteczne rozwiązania zwiększające liczbę przeszczepianych narządów. Według statystyk liczba szpitali, w których pobrano narządy, wzrosła z 15 w 2010 r. do 20 w 2012. Jednocześnie dwukrotnie zwiększyła się liczba koordynatorów transplantacyjnych na Mazowszu (z 16 w 2010 do 32 w 2012 r.). W 2010 r. na Mazowszu było 49 rzeczywistych dawców narządów, dwa lata później już 79. Następnie ocenę funkcjonowania ratownictwa medycznego po zmianach przeprowadzonych po 1 lipca 2012 r. przedstawił Michał Borkowski, pełnomocnik wojewody ds. ratownictwa medycznego. Wyjaśnił, że przez ten czas skonsolidowano dyspozytornie medyczne (z 29 do 6 nowych centrów dyspozytorskich), utworzono stanowisko lekarza koordynatora w każdym rejonie operacyjnym, a także ustanowiono nowe miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego (Głowaczów, Policzna, Jabłonna, Kazuń Polski, Pokrzywnica). W ramach reorganizacji centrów dyspozytorskich wprowadzono m.in. lokalizatory GPS umożliwiające skuteczne prowadzenie zespołów ratownictwa medycznego. Wśród efektów przeprowadzonych zmian wymienić można m.in.: skrócenie czasu dotarcia pacjenta do właściwego ośrodka hemodynamiki lub oddziału udarowego, zwiększenie liczby ambulansów w dyspozycji dyspozytora medycznego oraz skuteczny nadzór nad przyjmowaniem i realizacją zgłoszeń.


Charytatywny bal

4 marca br. po raz dziewiąty odbył się w Płońsku Charytatywny Bal im. Jerzego Szymczaka.

W imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Płońsku wzięło udział 270 osób. Podczas balu licytowano m.in. obrazy lokalnych twórców, stroiki wielkanocne, szkło ozdobne, książki. Dochód z balu przeznaczono na dofinansowanie przyłącza wodociągowego dla rodziny Domańskich z Drozdowa, turnus rehabilitacyjny dla Adrianny Małeckiej z Raciąża i dofinansowanie doposażenia oddziału internistycznego płońskiego szpitala.

pk

Archiwum