28 czerwca 2015

Epidemia próchnicy w Polsce

Uzębienie Polaków jest w dramatycznym stanie, podobnie jak system leczenia dzieci i młodzieży – mówi Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. – Teoretycznie wszystkim dzieciom do 18. roku życia przysługują darmowe świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ, ale rodzice o tym nie wiedzą. Nie edukujemy rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Widzimy ogromne luki w publicznym systemie opieki stomatologicznej i brak skutecznych działań w celu powstrzymania próchnicy.
Z danych uzyskanych z 11 województw przez prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk, krajowego konsultanta w dziedzinie stomatologii dziecięcej, wynika, że w 51 powiatach nie zawarto żadnej umowy o realizację świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia między lekarzami dentystami a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wydatki NFZ na opiekę stomatologiczną w 2015 r. wynoszą 1,075 mld zł i są mniejsze od wydatków z 2014 r. o 750 mln zł. Lekarze dentyści, wspierani przez NRL, apelują o wzmocnienie opieki stomatologicznej nad dziećmi, m.in.: o stworzenie skutecznego systemu edukacji stomatologicznej przez edukacyjne wizyty dla dzieci, rodziców i nauczycieli, spotkania w szkołach i przedszkolach, wprowadzenie karty stomatologicznej małego pacjenta z obowiązkowymi corocznymi badaniami uzębienia (wprowadzonymi do książeczki zdrowia, tak jak obecnie szczepienia), zwiększenie liczby wizyt adaptacyjnych w ramach NFZ (dziś możliwa jest tylko jedna wizyta zapoznawcza u dentysty), zniesienie ograniczenia wiekowego w zakresie lakowania „szóstek” (teraz gwarantowane jest tylko do 7. roku życia), wyrównanie dostępu dzieci do opieki stomatologicznej na terenie kraju, stworzenie spójnego rządowego planu opieki stomatologicznej nad dziećmi uwzględniającego zaangażowanie władz samorządowych.
Spełnienie postulatu powrotu stomatologów do szkół, który niedawno pojawił się w dyskusji publicznej, jest obecnie nierealne.

mkr

Archiwum