28 czerwca 2015

O naszych biuletynach


W Gdańsku spotkali się redaktorzy biuletynów izb okręgowych, młodzi lekarze, Konwent Przewodniczących Rad Okręgowych i prawnicy. Redaktorzy rozmawiali na temat przepływu informacji pomiędzy izbami. Mówili o budowaniu mediów elektronicznych współpracy biuletynów i roli rzeczników prasowych w izbach. Wspaniałą atmosferę zapewniła Okręgowa Izba Lekarzy w Gdańsku.

egw

Archiwum