29 czerwca 2014

Powtórka z Kodeksu Etyki Lekarskiej

Podstawa kodeksu: art. 2.
1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem.
2. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Zacytowany artykuł jest kwintesencją naszej etyki zawodowej. Powołaniem lekarza jest służba życiu. Promocja zdrowia, leczenie chorych i przynoszenie ulgi w cierpieniu to triada spraw, które w naszym życiu zawodowym są najważniejsze. I wreszcie, starożytna maksyma przypisywana Hipokratesowi, nakazująca stawianie dobra chorego ponad wszystko, jako najwyższy imperatyw działania każdego lekarza.
A zatem nie pieniądze, kariera, ale też nie, choćby najlepiej pojmowany, interes społeczny lub naukowy, ale dobro cierpiącego człowieka ma być motorem działania każdego z nas. Rynek,na którym działamy, ani naciski polityków, administracji, płatnika i mediów nie stanowią „alibi” w przypadku nieprzestrzegania tej zasady.

Konstanty Radziwiłł

Archiwum