29 czerwca 2014

Z Mazowsza

Modernizacja szpitala

Nowoczesny Oddział Chirurgii Onkologicznej, oddzielna Izba Przyjęć, nowy Oddział Opieki nad Noworodkami oraz przychodnia to tylko niektóre elementy modernizacji Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie – informuje samorząd województwa.

Zarząd województwa zdecydował, że placówka otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości blisko 24 mln zł. Prace modernizacyjne dostosowały ją do wymogów prawa, zwiększyły możliwości diagnostyczne oraz zapewniły rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych. W ramach projektu wykonano nowe podjazdy do Izby Przyjęć oraz przychodni, utworzono Oddział Chirurgii Onkologicznej, zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, a także system monitoringu pacjentów. Powstanie również nowa sieć internetowa i infolinia, która umożliwi pacjentom kontakt z rodziną. W szpitalu zostaną oddane do użytku pokoje gościnne dla osób towarzyszących pacjentom, szczególnie kobietom rodzącym. Cały budynek poddano pracom termomodernizacyjnym. Dzięki inwestycjom szpital jest jedyną placówką na Mazowszu zapewniającą całościową, zlokalizowaną w jednym miejscu, opiekę nad zdrowiem kobiety na wszystkich etapach jej życia. Na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny” trzeba przeznaczyć ponad 34,6 mln zł.

Zadbają o zdrowie

Województwo mazowieckie będzie współpracowało z powiatem pułtuskim w zakresie ochrony i promocji zdrowia. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz starosta pułtuski Edward Wroniewski.

Samorząd województwa zapewnia, że porozumienie sprzyja wszelkim inicjatywom służącym poprawie dostępności i podniesieniu jakości świadczeń medycznych oraz propagowaniu postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Mazowsza. Zarówno województwo mazowieckie, jak i powiat pułtuski na mocy podpisanego listu intencyjnego będą zwiększały dostępności specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, m.in. przez współpracę podmiotów leczniczych, w tym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o. Celem porozumienia jest wymiana tzw. dobrych praktyk w zakresie zarządzania placówką zdrowia publicznego.
Mazowiecka spółka jest wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem, zaliczanym do przodujących zakładów diagnostyczno-leczniczych w Polsce. Wypracowany przez Szpital Bródnowski w ostatnich latach wzorzec zarządzania będzie stanowił punkt odniesienia w zarządzaniu placówką w Pułtusku.

Garwolińska przychodnia

Podniesienie jakości usług przychodni oraz poprawa stanu środowiska naturalnego to kolejne projekty, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymały unijne dofinansowanie.

Samorząd wojewódzki podaje, że „Medicus” jest jedyną przychodnią na terenie powiatu garwolińskiego, która oferuje szeroki wybór usług specjalistycznych z zakresu neurologii, urologii, ginekologii, endokrynologii oraz alergologii.
W ramach projektu unijnego zakupione zostaną niezbędne urządzenia medyczne. Inwestycja zakłada również wprowadzenie systemu elektronicznej obsługi pacjenta oraz zakup komputerów. Obecnie z usług placówki korzysta miesięcznie około 800 osób. Niebawem dzięki poszerzeniu zakresu działań medycznych liczba pacjentów otoczonych opieką lekarską wzrośnie nawet do 1200.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Środki unijne na projekt „Inwestycje infrastrukturalne dostosowujące zakład do wymogów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego poprawiającego jakość usług” to 275 tys. zł.

pk


Jeszcze każdy ma szansę!

Zostało już niewiele dni do końca czerwca, żeby wykorzystać szansę i przystąpić do projektu realizowanego przez naszą Izbę „E-learning w służbie lekarzom” (www.kursy-elearning.pl).

Z końcem czerwca kończy się dostęp do kursów, ale tylko dla tych koleżanek i kolegów, którzy nie przystąpili do żadnego szkolenia oferowanego on-line.
Dlaczego warto podjąć ten mały wysiłek? Ponieważ ci, którzy to zrobią, będą mogli dłużej korzystać z 71 programów edukacyjnych – do listopada 2016 r. Przez Internet można korzystać z programów edukacyjnych i uzyskać nie mniej niż 350 punktów – łatwo i przyjemnie, w dowolnym czasie i miejscu – wszystko za darmo!
Od jakiegoś czasu my, lekarze, wykonujący bardzo trudny zawód, staliśmy się tematem sensacyjnych informacji w prasie, radiu i telewizji. Żądania odszkodowań są coraz liczniejsze i często sięgają milionów złotych, a suma ubezpieczenia OC to tylko kilkaset tysięcy, resztę musimy dopłacić sami!
Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, a pracy mamy coraz więcej, co zwiększa ryzyko! Już sam obowiązek informowania pacjenta o jego chorobie i skutkach daje szansę pacjentowi, jego rodzinie i kancelarii adwokackiej na wysokie odszkodowanie. Warto zatem wysłuchać i obejrzeć wykłady: „Praktyczne problemy realizacji lekarskiego obowiązku informowania pacjentów” (autor dr Dariusz Hajdukiewicz), „Recepty refundowane – jak uniknąć kar za błędy?” (autor dr n. med. Maciej Jędrzejowski), „Kiedy pacjenci pozywają lekarzy dentystów?” (autor dr nauk prawnych Radosław Tymiński).
Zapominamy o obowiązku kształcenia ustawicznego lub nie potrafimy znaleźć czasu na jego dopełnienie. Niezależnie od obowiązującego prawa doskonalenie jest od zawsze etycznym obowiązkiem.
Zapraszam, jeszcze można przystąpić do projektu i skorzystać z dobrodziejstwa darmowej wiedzy.
Wszelkie pytania i prośby o pomoc proszę kierować do Ryszarda Majkowskiego, koordynatora ds. kursów, tel. 535-888-592 lub 535-888-597, biuro@kursy-elearning.pl

rm

Archiwum