4 lipca 2017

Zaczynamy przygotowania do IV MSS

Marta Klimkowska-Misiak

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

III Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne za nami. W tym roku zostały zorganizowane we współpracy z WUM. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, była ich kierownikiem naukowym. Za merytoryczne przygotowanie programu konferencji odpowiadał Komitet Organizacyjny powołany przez Komisję ds. Lekarzy Dentystów spośród jej członków. Z roku na rok przybywa Mazowieckim Spotkaniom Stomatologicznym uczestników. W tegorocznej konferencji wzięło udział prawie 600 osób. Wykłady o różnorodnej tematyce i zajęcia praktyczne w formie warsztatów pozwalały każdemu na wybór interesujących go zagadnień. Przyjęliśmy i stosujemy taką formułę organizacyjną MSS, gdyż chcemy umożliwiać koleżankom i kolegom jak najszerszy dostęp do aktualnej wiedzy medycznej. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w wykładach, opłacają tylko wyżywienie i ewentualnie nocleg. Ze względu na bogaty program zajęcia odbywają się równocześnie w kilku salach. Mamy sygnały od uczestników, że nie zawsze mogą wysłuchać wszystkich interesujących ich wykładów i proszą o powtórzenie niektórych. Wraz z certyfikatem udziału w III MSS prześlemy uczestnikom kilka pytań dotyczących organizacji przyszłych szkoleń i bardzo prosimy o odpowiedzi, które ułatwią spełnienie Państwa oczekiwań względem IV MSS. W przyszłym roku na pewno będziemy omawiać problematykę onkologiczną w stomatologii, zależność między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym, współpracę lekarzy różnych specjalności z lekarzami dentystami. Postaramy się o rozszerzenie wykładów z zakresu chorób błon śluzowych i periodontologii, ale też pozamedycznych, np. dotyczących prowadzenia praktyki lekarskiej. Powtórzymy również zajęcia pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym, bo cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników I i II MSS. To oczywiście są wstępne założenia programowe. Rosnąca liczba uczestników, a także zainteresowanie udziałem w konferencji ze strony wystawców świadczą, że Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne są wydarzeniem oczekiwanym w środowisku i potrzebnym lekarskiej społeczności. Zachęcam Was, Koleżanki i Koledzy, do większej integracji i spędzania wspólnie czasu nie tylko na wykładach. Jestem przekonana, że z taką samą pozytywną energią, która towarzyszyła nam do tej pory, spotkamy się na IV MSS. Tradycyjnie w czerwcu. ■

Oprac. ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum