3 września 2018

BIULETYN ORL w WARSZAWIE

redaguje sekretarz ORL Marta Moczydłowska

UCHWAŁA NR 18/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie zmiany regulaminu korzystania z samochodu służbowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Wprowadza się nowy regulamin korzystania z samochodu służbowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dotychczasowy regulamin korzystania z samochodu służbowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza traci moc z dniem obowiązywania nowego regulaminu.
 3. Regulamin, o którym mowa w §1 ust. 1, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza wraz z załącznikami.

 

UCHWAŁA NR 19/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz zastępców rzecznika praw lekarza na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §4 pkt. 21 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Na stanowisko rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje się kol. Monikę Potocką.

 • 2

Na stanowisko zastępców rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje się:

1) kol. Marię Cybulską, 2) kol. Annę Darochę, 3) kol. Barbarę Dobies-Krześniak, 4) kol. Agnieszkę Kraśniej-Dębkowską.

 • 3

Tracą moc:

– uchwała nr 55/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 28 marca 2014 r. w sprawie powołania rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

– uchwała nr 66/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 30 maja 2014 r. w sprawie powołania zastępców rzecznika praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 21/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 r.

w sprawie powołania mediatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 113 ust. 3, w związku z art. 25 pkt. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) uchwala się, co następuje:

 • 1

Okręgowa Rady Lekarska w Warszawie, zgodnie z zapisem art. 113 ust. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, na stanowisko mediatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje kol. Andrzeja Siarkiewicza na okres VIII kadencji 2018–2022.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 22/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j.) w związku z §29 ust. 7 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

1) przewodniczący: kol. Piotr Winciunas, 2) członkowie: kol. Wanda Gajzlerska, kol. Joanna Grabska, kol. Michał Grądzki, kol. Tomasz Imiela, kol. Piotr Kuchta, kol. Grzegorz Kwitkiewicz, kol. Rafał Machowicz, kol. Łukasz Michalczyk, kol. Dariusz Paluszek.

 1. Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst jednolity, stanowiący załącznik do uchwały nr 75/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 22 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 23/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j.), w związku
z §29 ust. 7 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się Komisję ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

1) przewodniczący: kol. Maciej Nowak, 2) członkowie: kol. Tomasz Imiela, kol. Piotr Kuchta, kol. Wojciech Popowski, kol. Andrzej Siarkiewicz, kol. Piotr Sobiech, kol. Piotr Winciunas, kol. Marzena Woźniak.

 1. Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 24/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji
2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j.) oraz §29 ust. 7 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się Komisję ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

1) przewodniczący: kol. Aleksander Pieczyński, 2) członkowie: kol. Renata Dmowska, kol. Roman Olszewski, kol. Liliana Piwowarczyk, kol. Andrzej Siarkiewicz, kol. Mery Topolska-Kotulecka, kol. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz.

 1. Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 25/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j.) oraz §29 ust. 7 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się Komisję ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

1) przewodniczący: kol. Jerzy Polański, 2) członkowie: kol. Jarosław Biliński, kol. Łukasz Jankowski, kol. Jan Kowalczuk, kol. Krzysztof Madej, kol. Dariusz Paluszek.

 1. Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 26/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 8 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §4 pkt. 14 w związku z §29 ust. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się Radę Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

1) przewodnicząca: kol. Mery Topolska-Kotulecka, 2) członkowie: kol. Renata Dmowska, kol. Artur Drobniak, kol. Karolina Gutkowska, kol. Justyna Herman, kol. Jan Kowalczuk, kol. Roman Olszewski, kol. Monika Potocka.

 1. Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 68/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie uchylenia uchwały nr 76/R-VII/17 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów z tytułu użytkowania samochodów prywatnych dla celów służbowych osobom pełniącym stanowiska funkcyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w kadencji 2013–2017 oraz pracownikom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) uchwala się, co następuje:

 • 1

Uchyla się uchwałę nr 76/R-VII/17 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania limitu kilometrów z tytułu użytkowania samochodów prywatnych dla celów służbowych osobom pełniącym stanowiska funkcyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w kadencji 2013–2017 oraz pracownikom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 75/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie zmiany uchwały nr 23/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.), w związku z §29 ust. 7 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

 • 1

W §1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr 23/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022 dodaje się wyrażenia w brzmieniu:

kol. Łukasz Kaczorowski

kol. Paweł Pawłowski

kol. Katarzyna Hanus

kol. Grzegorz Jaczewski”.

 • 2

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 76/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) w związku z §29 ust. 8 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się kol. Włodzimierza Cerańskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w VIII kadencji 20182022.
 2. Powołuje się Komisję ds. Emerytów i Rencistów na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Anna Gołębiowska, kol. Grażyna Janiszewska, kol. Wiesława Kruszyńska, kol. Irena Kowalczuk-Sawicka, kol. Wiktoria Rewerska.

 • 2

Ustala się następujące zadania komisji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 2:

1) przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag,

2) występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej,

3) występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji,

4) organizowanie wypoczynku, rehabilitacji, rekreacji (wczasów rehabilitacyjnych, różnych wycieczek itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów,

5) organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,

6) inne, wynikające z uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 77/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania przewodniczącego i Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Powołuje się kol. Michała Matuszewskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres VIII kadencji 20182022.
 2. Powołuje się Komisję Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Paweł Doczekalski, kol. Michał Głogowski, kol. Wojciech Grabczan, kol. Karolina Gutkowska, kol. Krzysztof Hałabuz, kol. Krzysztof Herman, kol. Krzysztof Ozierański, kol. Łukasz Paluch.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 78/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §29 ust. 8 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-
-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Powołuje się Komisję ds. Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Krzysztof Herman – przewodniczący komisji, członkowie: kol. Paweł Doczekalski, kol. Krzysztof Hałabuz, kol. Bożena Hoffman, kol. Damian Łasocha, kol. Łukasz Paluch.

 • 2

Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania swojego prezydium na jednym z najbliższych posiedzeń.

 • 3

Ustala się następujące zadania komisji, o której mowa w §1:

1) w zakresie kultury:

Promowanie w środowisku lekarskim inicjatyw i działań z zakresu kultury, w szczególności przez:

 1. a) wspieranie lekarzy malujących, piszących, zespołów muzycznych i innych twórców,
 2. b) pomoc w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym członkom izby lekarzy i lekarzy dentystów;

2) w zakresie sportu:

Promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim, w szczególności przez:

 1. a) organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla lekarzy i członków ich rodzin województwa mazowieckiego oraz o zasięgu ogólnokrajowym,
 2. b) organizowanie imprez rekreacyjnych o charakterze masowym dla środowiska lekarskiego,
 3. c) umożliwianie udziału reprezentantów OIL w Warszawie w ogólnopolskich zawodach sportowych lekarzy i lekarzy dentystów lub w dyscyplinach sportowych, w których uda się osiągnąć kontakty o charakterze międzynarodowym;

3) w zakresie turystyki:

Promowanie turystyki w środowisku lekarskim, w szczególności przez:

 1. a) współpracę z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej pod kątem działalności klubów zrzeszających lekarzy turystów i informowanie o tym na łamach „Pulsu”,
 2. b) poradnictwo turystyczne, gromadzenie odpowiednich materiałów i udostępnianie ich w siedzibie OIL,
 3. c) organizowanie wyjazdów na inne kontynenty,
 4. d) organizowanie części turystycznej w ramach wyjazdów na zjazdy, kongresy, sympozja i inne spotkania krajowe i zagraniczne,
 5. e) współpracę z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki NIL, z organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów medycyny oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze w celu realizacji postawionych sobie zadań,
 6. f) inne, wynikające z uchwał zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 79/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania Zespołu ds. Matek Lekarek Okręgowej Rady Lekarskiej Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Powołuje się Zespół ds. Matek Lekarek Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Dorota Bębenek przewodnicząca zespołu, kol. Magdalena Castello-Rokicka, kol. Anna Darocha, kol. Barbara Dobies-Krześniak, kol. Julia Hałas, kol. Katarzyna Jakubiak, kol. Izabela Kurek, kol. Magdalena Plaga, kol. Małgorzata Skomska-Pawliszak, kol. Hanna Szweda.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 80/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Powołuje się Zespół ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Paweł Doczekalski, kol. Michał Gontkiewicz, kol. Wojciech Grabczan, kol. Michał Kunkiel, kol. Łukasz Paluch, kol. Mateusz Spałek.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 81/R-VIII/18

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie powołania Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, j.t.) oraz na podstawie §29 ust. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 6 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • 1

Powołuje się Zespół ds. Szczepień Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji 20182022 w następującym składzie:

kol. Łukasz Durajski przewodniczący zespołu, kol. Anna Darocha, kol. Paweł Doczekalski, kol. Michał Gontkiewicz, kol. Michał Kunkiel.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczydłowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum