28 października 2022

XLIV Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy

Podczas nadzwyczajnego zjazdu przedstawiciele samorządu zawodowego wybrali Piotra Pawliszaka na prezesa ORL w Warszawie.

– Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyli mnie koleżanki i koledzy. Wybranie mnie na stanowisko prezesa uważam za wyraz poparcia kierunku, który obrała izba pod moim wcześniejszym tymczasowym przewodnictwem. Przed nami ogrom pracy, ale do tego my, lekarze, jesteśmy przyzwyczajeni – stwierdził nowy prezes ORL. Głosowanie odbyło się w sobotę 8 października w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Pawliszak pełnił funkcję prezesa ORL od maja 2022 r. Podczas Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy delegaci zadecydowali, że powinien kontynuować pracę na tym stanowisku.

– Chciałbym, aby mojej kadencji jako prezesa ORL przyświecało hasło: „Izba bliżej lekarzy”. Uważam, że samorząd powinien nieść większą pomoc lekarzom w załatwianiu formalności. Można tego dokonać, tworząc mobilne punkty obsługi lekarza i zapewniając składanie dokumentów w formie elektronicznej z użyciem skrzynki ePUAP. Chciałbym ponadto, by OIL w Warszawie pod moim kierownictwem nawiązała bliższą współpracę z konsultantami wojewódzkimi, a na naszej nowej stronie internetowej powstała przestrzeń komunikacji konsultantów z lekarzami. Pragnę, byśmy zaczęli głośno mówić o naszych problemach. Dlatego m.in. rozpoczęliśmy już promocję kultury „speak up” i zainicjowaliśmy pierwsze przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania mobbingowi – zapowiedział w wystąpieniu przedwyborczym. Piotr Pawliszak nie miał kontrkandydata.

Nowo wybrany prezes ORL jest lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej, przez większość życia zawodowego związany był z Instytutem „Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, a także z Grupą Lux Med. W samorządzie zawodowym działa od 2018 r., najpierw pełnił funkcję zastępcy sekretarza ORL, potem wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest też członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, w jej strukturach przewodniczy zespołowi pracującemu nad projektem ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał także okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W wyniku decyzji delegatów objął tę funkcję Krzysztof Jankowski, który uzyskał 56 głosów, jego kontrkandydat Jarosław Łojek – 52. Wyboru dr. Jankowskiego dokonano w związku z ustąpieniem dotychczasowej rzeczniczki Eweliny Bobek-Pstruchy. Do grona zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL w Warszawie dołączyły natomiast: Anita Gębska-Kuczerowska, Agnieszka Nowak-Musiej i Hanna Odziemska.

Podczas NOZL uzupełniono ponadto skład Okręgowego Sądu Lekarskiego. Do zespołu sędziów weszła Anna Popis-Witkowska.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum